Foto: Nichlas Wærnes Andersen

Minnehallen

Sjømennenes minnehall i Stavern er vårt nasjonale minnesmerke over norske sjøfolk i handelsflåten som omkom i krigshandling under to verdenskriger. Minnehallen er bygd som en pyramide på en fjelltopp ytterst mot Skagerrak og ble innviet av kong Haakon VII den 1. august 1926.
Minnehallens dataregister for omkommende fra 2. verdenskrig er i 2013/14 revidert og oppdatert med supplerende opplysninger med bilder av skip og personer, og inneholder nå nær 7100 navn på personer og 1200 skip . 8 mai 2015 ble 4 stk. minneplater over 890 sjøfolk som omkom i innenriksfarten under krigen 1940-1945 , montert nede i krypten. Disse finnes også i dataregistret Det omfattende arbeidet med oppdatering av registrene er utført av mangeårig leder av tilsynskomiteen for Sjømennenes Minnehall Hans Olaf Sørum.

Redaksjonen for Minnehallens webside takker Riksarkivet i Bergen som har tillat oss å benytte bilder og opplysninger fra bøkene «Våre falne», samt Lillesand Sjømannsforening som har bidratt med sitt store billedarkiv over skip som var med i den 2. verdenskrig.

Redaksjonen oppfordrer publikum til å rapportere rettelser og eventuelle supplerende opplysninger til oss.

The Memorial Hall

The Sailors’ Memorial Hall in Stavern is our national memorial for Norwegian sailors in the merchant fleet which died in acts of war during the two world wars.
The memorial hall is built like a pyramid on a peak towards Skagerrak and was inaugurated by King Haakon VII the 1st of August 1926.The Memorial Halls database of deceased from the Second World War was in 2013/14 revised and updated with supplementary information with pictures of ships and people, and
contains now about 7100 names of people and 1200 ships. At the 8th of May, there was created four memorial plaques which contained the names of 890 sailors which died during the domestic trade during the Second World War from 1940-1945, put up in the Memorial Hall. These names can also be found in the database. The comprehensive work with updating the database has been done by the head of the supervisor committee for the sailors Memorial Hall Hans Olaf Sørum.

The editorial for the Sailors’ Memorial Halls website gives their thanks to The national archive in Bergen which has allowed us to use pictures and information from the book series “Våre falne”, as well as Lillesand Sailors Union which has provided us with their huge picture archive over the different ships that was active during the Second World War.

The editorial urges the audience to rapport any corrections and eventual supplementary information to us.

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:90169114
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@dnas.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager