Forside


Foto: Nichlas Wærnes Andersen

23.04.2020: Grunnet COVID-19 holder Minnehallen stengt. Foreløpig gjelder dette frem til 1. juli. Det vil dessverre heller ikke være noe arrangement i forbindelse med 17. mai. Ta vare på hverandre.

Minnehallen.no blir midlertidig ikke oppdatert i form av endringer eller nye oppføringer.
Vi regner med å løse dette i løpet av kort tid og beklager eventuelle feil/mangler dette medfører. Vi arbeider for tiden med en ny utgave som vil bli lansert andre kvartal 2020.

Minnehallen

Sjømennenes minnehall i Stavern er vårt nasjonale minnesmerke over norske sjøfolk i handelsflåten som omkom i krigshandling under to verdenskriger. Minnehallen er bygd som en pyramide på en fjelltopp ytterst mot Skagerrak og ble innviet av kong Haakon VII den 1. august 1926.
Minnehallens dataregister for omkommende fra 2. verdenskrig er i 2013/14 revidert og oppdatert med supplerende opplysninger med bilder av skip og personer, og inneholder nå over 8000 navn på personer og 1500 skip . 8 mai 2015 ble 4 stk. minneplater over 890 sjøfolk som omkom i innenriksfarten under krigen 1940-1945 , montert nede i krypten. Disse finnes også i dataregistret Det omfattende arbeidet med oppdatering av registrene er utført av mangeårig leder av tilsynskomiteen for Sjømennenes Minnehall Hans Olaf Sørum.

Redaksjonen for Minnehallens webside takker Riksarkivet i Bergen som har tillat oss å benytte bilder og opplysninger fra bøkene «Våre falne», samt Lillesand Sjømannsforening som har bidratt med sitt store billedarkiv over skip som var med i den 2. verdenskrig.

Redaksjonen oppfordrer publikum til å rapportere rettelser og eventuelle supplerende opplysninger til oss.

The Memorial Hall

The Sailors’ Memorial Hall in Stavern is our national memorial for Norwegian merchant sailors who lost their lives in wartime service during the two world wars.

The memorial hall is built like a pyramid on a peak towards Skagerrak and was inaugurated by King Haakon VII the 1st of August 1926.The Memorial Halls database of deceased from the Second World War was in 2013/14 revised and updated with supplementary information as well as photos of ships and people.

It now contains the names of approximately 8000 people and 1500 ships. At the 8th of May, 4 new honour rolls with the names of 890 sailors, who died during the domestic trade in the Second World War from 1940-1945, were presented in the crypt. These names are also included in the database. The comprehensive work on updating the database has been executed by the former head of the supervisor committee for the Memorial Hall, Hans Olaf Sørum.

The editorial for the hall’s website gives their thanks to The Norwegian archive in Bergen, which has allowed the use of pictures and texts from the book series “Våre falne”. As well as Lillesand Sailors Union who have provided pictures of ships sailing during the Second World War.

The editorial urges the audience to report corrections and supplementaries to facts found on this website, to the editor.

 

 

 

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@arkivet.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager