Foto: Nichlas Wærnes Andersen

Minnehallen

Sjømennenes minnehall i Stavern er vårt nasjonale minnesmerke over norske sjøfolk i handelsflåten som omkom i krigshandling under to verdenskriger. Minnehallen er bygd som en pyramide på en fjelltopp ytterst mot Skagerrak og ble innviet av kong Haakon VII den 1. august 1926.

 

Minnehallens dataregister for omkommende fra 2. verdenskrig er i 2013/14 revidert og oppdatert med supplerende opplysninger med bilder av skip og personer, og inneholder nå nær 7100 navn på personer og 1200 skip . 8 mai 2015 ble 4 stk. minneplater over 890 sjøfolk som omkom i innenriksfarten under krigen 1940-1945 , montert nede i krypten. Disse finnes også i dataregistret Det omfattende arbeidet med oppdatering av registrene er utført av mangeårig leder av tilsynskomiteen for Sjømennenes Minnehall Hans Olaf Sørum.

Redaksjonen for Minnehallens webside takker Riksarkivet i Bergen som har tillat oss å benytte bilder og opplysninger fra bøkene «Våre falne», samt Lillesand Sjømannsforening som har bidratt med sitt store billedarkiv over skip som var med i den 2. verdenskrig.

Redaksjonen oppfordrer publikum til å rapportere rettelser og eventuelle supplerende opplysninger til oss.

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:90169114
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@dnas.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager