DS. Bjørnvik

 

DS. Bjørnvik var på reise fra Newport til Fowey med 880 tonn kullbriketter. DS. Bjørnvik mistet konvoien og ble 28. januar 1942 ca tre n. mil av Lizard Head helt uventet angrepet av fem tyske fly. Fem bomber traff, og vesle DS. Bjørnvik ble praktisk talt pulverisert. Luker og skjærestokker fløy til værs sammen med en god del av lasten. Styrbord skuteside bulet ut, stormasten gikk over bord, og damp, røyk og flammer sto opp fra båtdekket i det samme som den siste bomben sprengte inn i skutesiden. Tre mann stupte over bord og huket seg fast i en bøye. Etter 17 timer ble de reddet. 10 nordmenn og seks utlendinger omkom.

 

 

DS. Bjørnvik was on a journey from Newport to Fowey with 880 tonnes of coal briquettes. DS. Bjørnvik lost its convoy and at the 28th of January 1942 approximately three nautical miles away from Lizard Head it was unexpectedly attacked by five German bombers. Five bombs hit, and the tiny DS. Bjørnvik was obliterated. Hatches and other kinds of debris was flung towards the skies along with most of the cargo. The starboard ship side bulged out, the mainmast fell over and into the sea and flames, fumes and smoke rose from the deck while the last bomb hit the shipside. Three men dove into the sea and clung to a buoy, but after 17 hours they were saved. 10 Norwegians and six foreigners passed away.

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@dnas.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager