MS. Slemmestad

 MS. Slemmestad seilte under hele krigen fram til den ble herjet av en brann etter en maskinromseksplosjon i 1950.  Kondemnert

MS. Sommerville

 MS. Sommerville seilte for Nortraship under krigen og ble solgt til utenlanske redere etter krigen. Siste observasjon er Dubai 1969

MT. Stiklestad

MT.Stiklestad seilte under hele krigen og frem til 1964 hvor den ble hugget i Grimstad.
Sverre Karlsen døde etter en ulykke om bord og i sjøen 19. oktober 1941.

MT. Stigstad

 

MT. Stigstad var på reise fra Storbritannia til New York i ballast. I fire døgn ble denne konvoien angrepet av 18 tyske ubåter. I sterk storm sakket Stigstad noen mil etter konvoien og mistet den helt av syne. Flere tyske ubåter var i posisjon aktenfor konvoien, og Stigstad ble torpedert av U332 og U603 21. februar 1943 i posisjon 4926N og 2908W med til sammen tre torpedoer. To flåter og en livbåt med fire mann kom på vannet. Skipet sank i løpet av fire minutter. Alle mann kom seg fra borde i redningsvestene og ble fisket opp av livbåten. Tre av besetningen må ha tatt livbeltene galt på seg, for de ble funnet med hodet ned i vannet og var døde. En av ubåtene kom opp, stilte de vanlige spørsmål og forsvant igjen. Men den kom tilbake en halv time senere og langet flere bokser brød, sild, smør og annet ned til de 34 i den overbelastede livbåten. Den hadde bare en tommes fribord. Seil ble satt med kurs for Irland, og 14 dager senere ble den oppdaget av en irsk tråler som tok folkene opp og satte dem i land i Valentina dagen etter.Tre mann omkom.

MS. Bonneville

 

MS. Bonneville var på reise i konvoi som commodoreskip lastet med 7.000 tonn stykkgods, ammunisjon og landgangsfartøy på dekk. 26 tyske ubåter fulgte konvoien, og 9. mars 1943 ble Bonneville torpedert av tysk U405 i posisjon5848N og 2200W i stor og tung sjø. Brottene fyllte livbåtene og flere om bord ble kastet ut i sjøen. Fire mann kom seg om bord igjen. Tross intens lensing ble båten stadig fyllt i den tunge sjøen. De fire så lys fra redningsvestene til noen som lå og fløt i sjøen, men de maktet ikke å komme opp til dem. Livbåten lå stadig med esingen under vann fordi tankene var sprukket, og de fire ga til slutt opp å øse. En av de fire frøs i hjel, og om ikke lenge ga to mann opp. Den eneste overlevende i båten ble tatt opp av et redningsskip. Åtte andre drev i en livbåt full av vann. Denne kantret, og fem av de åtte kom seg opp på hvelvet. En av dem ga opp etter en time og forsvant. De fire andre ble tatt opp av et redninigsskip fire timere senere. De fleste om bord i Bonneville hoppet over bord i fortvilelse og forgjeves forsøk på å redde seg. De siste seks om bord kastet ut en flåte og hoppet etter. Tre mann kom opp i den. I grålysningen døde en av de tre. De to andre ble reddet av amerikansk skip. Om bord befant det seg for uten mannskapet på 35 mann, en engelsk commodore med sin stab på sju mann. Bare sju mann overlevde.

 

 

 

MS. Bonneville was on a journey in convoy as a commodore ship, loaded with 7.000 ton general goods, ammunition and landing craft on deck. 26 German submarines followed the convoy and on the 9th of March 1943, the Bonneville was torpedoed by a German U405 submarine in the position 5848N, 2200W in rough seas. The waves filled up the lifeboats and many on board were thrown into the sea. Four men managed to board the boats again. Despite intensely emptying the boat of water it was still filled up by the rough seas. The four men saw light from the life vests of survivors, but they couldn’t manage to get to them. Gunwale of the lifeboat was still underwater due to the tanks had cracked and in the end, the four men gave up continuing to empty the boat of water. One of the four men froze to death and not long after that gave two men up. The lone survivor in the boat was taken in by a rescue ship. Eight other survivors drifted in a lifeboat filled with water. This one capsized and five of the eight managed to get up on the vault. An hour later, one of them gave up and disappeared. The four others were four hours later taken in by a rescue ship. Most of the people on board the Bonneville jumped overboard in despair and tried to save themselves in vain. The six remaining crew on board threw a raft to the sea and jumped right after. Three of the men boarded it. In the twilight, one of the three men passed away. The remaining were saved by an American ship. Aside the 35 crew members, an English commodore with its staff were found onboard the ship. Only seven men survived.

MS. Pleasantville

 

MS. Pleasantville var på reise fra New York til Midt-Østen med fosfat og krigsmateriell. Skipet gikk alene fra Chesapeak Bay. Ble torpedert 7. juni 1942 av tysk U135 i posisjon 3412N og 6800W. Motoren ble stoppet, og besetningen gikk i tre livbåter. Kort etter kom ubåten opp mellom båtene og avfyrte torpedo nr. 2. MS. Pleasantville sank. Dagen etter ble to av båtene funnet av polsk skip og tatt med til Trinidad. Den siste båten ble funnet 9. juni, og folkene landsatt i Port of Spain. To mann omkom.

MS. Siljestad

 

 

MS. Siljestad var på reise fra New York til Alexandria med stykkgods og krigsmateriell. MS. Siljestad ble torpedert 14. mai 1942 av tysk U156 i posisjon 1520N og 5240W, omtrent 420 n. mil nord av Barbados. To mann druknet da de skulle gå fra borde. 31 mann samlet seg i to livbåter. Ubåten kom opp, stilte spørsmål og oppga kurs til Barbados. Neste morgen ble de tatt opp av jugoslaviske Kupa. Samme dag ble også Kupa torpedert, men samtlige om bord reddet seg i livbåtene og kom til land. Den ene på Barbados, den andre fra MS.Siljestad og båtene fra Kupa nådde henholdsvis Venezuela og Barbados etter 10 døgns seilas.

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@dnas.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager