DS. Liv

 

DS.Liv ble hart skadet ved et ubåt angrep i Toreres Sardinia 9 mai 1941. Skipet ble internert og mannskapet sendt til Norge. Videre opplysninger sier at DS. Liv ble hugget i Spezia januar 1946

DS. Ruth I

 

DS. Ruth I var på reise i østgående konvoi for Storbritannia lastet med stål, trelast og props. 6. april 1944 ble hun torpedert av tysk U302 i posisjon 4504N og 3520W. Ruth 1 knakk på midten. I maskinrommet, som straks ble fyllt med vann, omkom tre mann. En selvlaget flåte akterut rommet resten av besetningen. 19 mann kom klar av skutesiden før surringene til dekkslasten brakk. Ruth 1 sank 20 minutter etter torpederingen. 36 overlevende ble tatt opp av eskortefartøy.

 

 

DS. Ruth I was on a journey in an east going convoy for the Great Britain loaded with steel, wood and pulp. On the 6th of April 1944, was the vessel torpedoed by a German U302 submarine in position 4504N, 3520W. Ruth 1 broke in half. Three men passed away in the machine room which was quickly filled with water. A self-made raft managed to have enough room for the rest of the crew. 19 men managed to get away from the ship side as the lashings of the cargo on the deck broke. Ruth 1 sank 20 minutes after the torpedo attack. 36 survivors were rescued by an escort vessel.

DS. Salonica

 

DS. Salonica var på reise i konvoi fra Sydney N.S. til Newcastle med 1.030 favner pitprops. Ble 23. november 1940 torpedert av tysk U100 i posisjon 5516N og 1214W i storm og høy sjø. Torpedoen traff kjelerommet, der to mann ble drept. Babords livbåt ble sprengt bort, styrbord livbåt kantret og fyltes da den nådde vannet. 16 mann kom i havet, av disse forsvant 14 i den opprørte sjøen. Sju av disse ble senere funnet og reddet. Ni gjenlevende om bord i Salonica kom seg i lettbåten og ble berget etter en rotur på 45 minutter. Ni mann omkom.

 

 

DS. Salonica was on a journey in convoy from Sydney N.S. to Newcastle carrying 1.030 fathom of pitprops. On the 23rd of November 1940, the vessel was torpedoed by a German U100 in position 5516N, 1214W in the middle of a storm and high seas. The torpedo struck the boiler room, where two men were killed. The lifeboat on the portside were blown away, the lifeboat on the starboard capsized and was filled with water once it reached the sea. 16 men was in the sea, whereas 14 of them disappeared in the rough seas. Seven of them were later found and rescued. Nine surviving crewmembers on board the Salonica managed to get to the dinghy and after 45 minutes of rowing, they were saved. Nine men passed away.

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@dnas.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager