DS. Cygnus

 

DS Cygnus ble utsatt for et flyangrep utenfor Stord 26. desember 1944. En mann omkom. DS. Cygnus seilte videre etter krigen under div. utenlanske rederier til den ble hugget i Singapore  i 1971

MS. Rigel

 

MS Rigel ble angrepet av allierte fly og bombet 27. november 1944 utenfor Tjøtta i Helgeland. Skipet var satt under tysk flagg og med tysk mannskap. Skipet var på vei sørover med krigsfanger fra tre forskjellige steder i Nordland. Hun forlot Bodø 26 november 1944 med 2.838 mennesker om bord. Av disse var 2.248 russiske krigsfanger, 103 straffanger, 29 besetningsmedlemmer, tre loser og 455 soldater. En av losene og et kvinnelig besetningsmedlem var norske. Rigel fikk fem bombetreff rett ned i rommene hvor fangene oppholdt seg. En voldsom røykutvikling oppsto, og skipet ble forsøkt satt på land, noe som lyktes bare delvis. Hele tiden hamret flyene løs på skipet, og det oppsto redselsfulle scener blant de mange fangene. I alt 2.571 personer omkom, bare 267 ble reddet. Dette forliset førte til det største tap av menneskeliv på kysten under krigen.

DS. Diana

 

DS. Diana ble trolig minesprengt 26. september 1940 på reise fra Milford Haven til Plymouth. Skipet forsvant med 17 mann, hvorav 14 var nordmenn. Det er helt uvisst hva som skjedde med fartøyet, men hun ble trolig minesprengt, da ingen tyske ubåter rapporteres å ha vært i farvannet og senket DS.Diana. Været var moderat den dagen ulykken må ha skjedd. Merket livbelte og livbåt drev senere i land og ble funnet på klippene mellom Lansallos Bay og Pencarrow Head.

 

 

DS. Diana was supposedly blown up by mines on the 26th of September 1940 while she was on a journey from Milford Haven to Plymouth. The ship disappeared with 14 Norwegians and 3 foreigners. It is completely unknown what had happened with the vessel, but she was supposedly blown up by nautical mines, since no German submarines were reported to be in the area nor any confirmation of sinking this vessel. The weather was moderate at the day of the accident. Lifeboats and lifebelts that were marked with DS. Diana drifted ashore at the cliffs between Lansallos bay and Pencarrow Head.

DS. Keret

 

DS. Keret var på reise i konvoi fra Methil Road i ballast for Sidney N.S. (Nova Scotia). Konvoien ble oppløst. 22. august 1940 ble DS.Keret torpedert av tysk ubåt U37 i posisjon 5416N og 2308W. Skipet gikk til bunns på under to minutter, idet forskipet reiste seg opp og forsvant. Om bord fikk man ut en livbåt, men den veltet. Fire mann kom opp på velvet, mens tre mann lå på flåter. Ubåten kom bort til dem på velvet, spurte etter båtens navn etc og forsvant så. De overlevende fikk rettet opp og lenset livbåten, og de tre på flåtene kom om bord. 13 mann, hvorav hele maskinbesetningen, omkom. De overlevende ble tatt opp neste dag og ført til Sydney N.S.

 

 

DS. Keret was on a journey in convoy from Methil Road to Sydney, Nova Scotia, in ballast. The convoy was disbanded and on the 22nd of August 1940 the DS. Keret was torpedoed by a German U37 submarine in the position 5416N, 2308W.  The ship sunk within two minutes, due to the prow breaking and disappeared into the waters. The crew managed to bring out a lifeboat, but it tipped over. Four men boarded the velvet, while three other men laid on rafts. The submarine approached them, asked for the name of the boat and then disappeared. The survivors tipped over the lifeboat and helped the men on the rafts. 13 men, all of them which were machinists, passed away. The very next day the survivors were rescued and carried to Sydney, Nova Scotia.

DS. Meteor

DS. Meteor var rekvirert av tyskerne og ombygd til hospitalskip, førte tysk flagg og var omdøpt til Rostock. Hun gikk i fart på Østersjøen og førte Røde Kors-merker og flagg. Tyskerne brøt imidlertid internasjonale regler da de på slutten av krigen fraktet bevæpnede tyske soldater, 230 mann, med hospitalskipet. DS. Meteor lå i Pillau 9. mars 1945 da stedet ble angrepet av russiske fly. DS. Meteor ble truffet og sank ved kai. Restene av skipet ble senere sprengt bort. Skipet hadde en norsk besetning på 70 personer. Fire nordmenn mistet livet.

DS. Deneb

DS. Deneb lå ved Harstad 20. mai 1940 da hun ble angrepet av tyske fly. Skipet hadde en last på 200 tonn flybensin i kanner for engelskmennene som da oppholdt seg i Skånland. To av besetningen omkom. De samme to var for øvrig overlevende fra senkningen av Farsund-båten Cato B på Narvik havn 10. april 1940.

DS. Irma

DS. Irma var hurtigruteskip. Fartøyet ble 13. februar 1944 beskutt og torpedert på Hustadvika av norsk MTB 627. Hurtigruta seilte sammen med Haugesundbåten Henry, som også ble senket. 61 nordmenn om bord i Irma ble drept, og bare 25 ble reddet. Disse ble ført inn til Kristiansund. Senkningen er karakterisert som en av de mest tragiske langs norskekysten. Irma hadde en norsk besetning på 43, hvorav hele 35 omkom. I tillegg førte hun omkring 100 norske og tyske passasjerer. Senere viste det seg at ikke alle reddede tålte påkjenningene. Bukserbåten Hoplafjord kom til og reddet 10 personer, samtidig som 12 ble reddet av fartøyet Sveggøy.DS. Irma ble truffet av en torpedo midtskips som delte skipet i to. Straks etter ble det avfyrt nok en torpedo. Et nærliggende skip, Henry av Haugesund satte ut livbåter for å delta i redningsarbeidet. Det lyktes dem å redde flere fra Irma før deres eget fartøy også ble torpedert og sank. I ettertid karkateriseres senkningen avDS. Irma som en tragisk feiltakelse. Den norske MTB-avdelingen på Shetland hadde stående ordre om at norske sivile rutebåter som seilte alene, ikke skulle angripes. En forklaring er at man om bord i MTBen trodde at man her hadde med en konvoi å gjøre, da et lasteskip, Henry, og en bukserbåt var i nærheten, og at det her da ble seilt i konvoi.

DS. Vela

DS. Vela Var lastet med jernblikkplater fra Bergen og kunstgjødsel og sink fra Odda bestemt for Gøteborg. Torpedert 20. september 1944 og sank på få minuttern 11 kvartmil av Eigerøylandet. To mann drept.

DS. Lynx

Fartøyet var underveis fra Bergen til Tromsø og Hammerfest, da det 19. september 1944 ble angrepet av en alliert fly bestående av 28 bombefly og to motors Mosquito utenfor Askvoll. Fartøyet ble skutt i brann og satt på land sør for Stavenes. Losen omkom. Ved samme anledning ble også Den Norske Amerikalinjes Tyrifjord angrepet og senket. Ingen omkomne her.

DS. Vaga

DS. Vaga var på vei til København i ballast. Fartøyet ble 13. januar 1945 angrepet av allierte fly sju mil av Homborsund fyr. Det var natt og mørkt, men disse flyene hadde på dette tidspunkt i krigen fått avanserte hjelpemidler og peilet seg inn på fartøyet. De slapp så sine lysbomber som gjorde natt til dag og senket Vaga ved hjelp av lufttorpedoer. Fem mann ble drept.

DS. Mira

DS. Mira, Hurtigruteskip var underveis fra Svolvær til Narvik da fartøyet 4. mars 1941 ble angrepet av britisk jager Bedouin utenfor Brettenes under det allierte raidet mot Svolvær. Bedouin skjøt varselsskudd for å få DS. Mira til å stoppe, men skipet fortsatte. Et nytt skudd ble sendt inn i forskipet på DS.Mira, men da det fortsatt ikke stoppet, åpnet Bedouin full ild. DS. Mira ble så hardt skadet at hun måtte stoppe. Mannskap og passasjerer gikk i livbåtene, og skipet ble senket. Ved skytingen omkom en av mannskapet og tre passasjerer. 12 ble såret. Grunnen til at DS. Mira ikke stoppet, skal være at en tysk offiser med pistol i hånd hadde truet kapteinen til å fortsette. Folkene i livbåtene ble tatt opp av Bedouin. Tre av de sårede døde senere på sykehus, den ene i Aberdeen, dit noen av de sårede ble ført av jageren. En tysk offiser og 12 soldater ble også tatt med til Storbritannia.

DS. Sirius

DS. Sirius var underveis fra Tromsø til Risøyhavn lastet med høy. I Risøyhavn skulle fartøyet ta om bord kjøretøyer for de norske styrkene på Helgeland. 18. mai 1940 ble fartøyet angrepet av tyske fly i Solberfjorden, nesten på høyde med Dyrøy. To bomber traff og delte skipet i to på langs, slik at fartøyet brettet seg ut som en bok. Flere av besetningen måtte hoppe til sjøs, der de ble beskutt av de tyske flyene. Av besetningen på 19 ble åtte drept. 11 reddet.

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@arkivet.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager