MS.Fernplant

MS.Fernplant seilte under hele krigen og frem til november 1970 hvor den ble kondemnert.

MS.Fernmoor

 MS. Fernmoor seilte under hele krigen ftem til den ble hugget i Nederland 1960

MS. Charente

 MS Charente var en av de såkalte Kvarstadbåtene som lå i arrest i Sverige. 31. mars 1942 brøt skipet blokaden og satte kurs for England. Underveis kom i kamp med tyske sjøstridskrefter og ble senket av eget mannskap. Mannskapet ble sendt til fangeleir i Bremen, deretter til fangeleiren Sonnenburg.

DS. Navarra

 

Navarra var på vei fra Swansea til Oslo med en last kull. 6. april 1940 ble hun torpedert av tysk ubåt 30 sjømil nordvest om Skottland og sank i løpet av to minutter. En av livbåtene ble beskutt og senket av u-båten. Av en besetning på 26, omkom 12 mann. 14 reddede ble landsatt i skotsk havn. Norge var ikke med i krigen på dette tidspunkt.

DS. Tolosa

DS. Tolosa var på reise fra Jamaica til Chester, Pennsylvania,, hvor hun var ventet 10. februar 1942. Man hørte aldri noe mer fra skipet. Men ifølge tyske rapporter ble Tolosa torpedert 9. februar 1942 av tysk U108 i posisjon 3440N og 7350W.16 nordmenn, to svensker, en norsk-amerikaner og en brite omkom.

 

 

DS. Tolosa was on a journey from Jamaica to Chester in Pennsylvania and she was expected to arrive on the 10th of February 1942. The ship was never heard from after it set sail, but according to German reports, the ship was torpedoed on the 9th of February 1942 by a German U108 submarine in position 3440N, 7350W. 16 Norwegians, two Swedes, a Norwegian-American and a Brit passed away.

MT. Ferncourt

 

Ferncourt ble angrepet av tyske fly i konvoi og under passasje utenfor Milford Haven, nær South Bishop 7. juli 1941. Fire bomber traff skipet, og store deler av dekket ble revet opp. Samtidig detonerte en flytorpedo et stykke under vannlinjen. Ferncourt ville ikke synke, og kaptein Syvert Birkenes ville ikke oppgi sitt skip. Slepebåt ble tilkalt, og fartøyet ble slept inn til Milford Haven. Skipet ble så slept til Swansea, der det lå til reparasjon i 10 måneder. To mann omkom, trolig utlendinger, og en ble såret i flyangrepet. MT. Ferncourt  ble reparert, overlevde krigen og seilte videre under utenlanske rederier frem til den ble hugget i Spania 20 juni 1964.

 

 

MT. Ferncourt was attacked by German airplanes while in convoy during its passage outside of Milford HAven, close to South Bishop on the 7th of July 1941. Four bombs hit the ship, and the deck was ripped apart. A torpedo which was dropped by a plane detonated just under the water surface, yet MT. Ferncourt did not sink. Captain Syvert Birkenes did not want to give up his ship. A tugboat was called for, and the vessel was towed into Milford Haven. The vessel was then towed to Swansea, where it was repaired over the course of 10 months. Two men passed away, they were most likely foreigners, and one was wounded during the aerial attack. MT. Ferncourt was fixed up and survived the war and sailed under foreign owners until it was dismantled in Spain on the 20th of June 1964.

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@arkivet.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager