DS.Lista

 DS: Lista seilte under hele krigen og videre under flere rederier. Strøket i Lloyds Register 1992 og skipets videre skjebne er ukjent.

MT. Fosna

Mons Havnerås omkom ved en ulyklke om bord 29. juli 1943. MT.Fosna seilte under hele krigen og ble solgt 1 1951. Hugget i Italia augst 1960

MT. Grena

 

MT.Grena var på reise alene og i ballast fra Aden til Abadan. 21, mars 1944 ble hun torpedert av japansk ubåt I26 i posisjon 2048N og 5938Ø. Skipet brakk i to, og bare forskipet fløt en stund før det kantret og sank. Hele besetningen måtte i sjøen da babord livbåter var ødelagt, og styrbord livbåter ikke kunne låres på grunn av slagsiden. Motorlivbåten skled ut i vannet og noen fikk karret seg opp i den. De begynte straks å fiske opp folk fra sjøen. Etter en stund ble en av de andre livbåtene funnet. Den ble rettet opp og lenset. Ved opptelling viste det seg at tre mann var savnet og sju mann alvorlig såret. De overlevende ble møtt av en dhow som førte dem inn til den britiske flystasjonen ved Ras el Hadj. Før de nådde dit, døde en av de sårede. Senere døde ytterligere tre av de sårede, slik at forliset kostet sju mann livet,og av de 3 nordmenn.

 

 

MT. Grena was on a journey alone in ballast from Aden to Abadan. On the 21st of March 1944, was the ship torpedoed by a Japanese I26 submarine in position 2048N, 5938E. The ship broke in half, and only the prow floated on before it capsized and sank. The entire crew had to jump overboard as the portside was destroyed, and the lifeboats at the starboard couldn’t be lowered down because of the heel of the ship. The motorboat eventually slid down into the water and some men boarded it and started to get people out of the water. After a while was one of the other lifeboats found and it was flipped over and quickly emptied of water. After a headcount, it was discovered that there were three men missing and seven was critically wounded. The survivors met a dhow which led them to the British airplane station by Ras el Hadj. But before the arrived there died one of the wounded. later died yet another three of the wounded. in total passed away six men, and three of these were Norwegian

DS. Hørda

 

DS. Hørda var på reise i vestgående konvoi fra Liverpool. Konvoien ble oppløst 23. mars 1941 i posisjon 4954N og 1910W, som er siste sikre observasjon av DS Hørda. Hun ble trolig torpedert av tysk U97 24. mars 1941 i antatt posisjon 49N og 23W. Været var ikke dårlig, men torpedoen(e) må ha truffet effektivt, ødelagt båtene, og gitt besetningen minmale muligheter til å redde seg. Hele besetningen på DS.Hørda, 32 mann, omkom.

 

DS. Hørda was on a journey in a west-going convoy from Liverpool. The convoy disbanded 23rd of March 1941 at the position 4954N, 1910W, which is the last certain location of DS. Hørda. The ship was most likely torpedoed by a German U97 submarine the 24th March 1941 at the assumed position 49N, 23W. The weather was clear, but the torpedo(es) must have been a critical hit. This most likely caused the lifeboats to be destroyed along with the ship, which resulted in a very low chance of survival for the crew. The entire crew of 32 people died.

 

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@dnas.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager