DS.Munin

DS.Munin seilte underhele krigen og frem til den ble hugget

MT. Arne Kjøde

 MT Arne Kjøde krigsforliste 12. november 1939 utenfor Hebridene på vei fra Amerika til Danmark. Fem mann omkom.

MS. Elin K

 

MS Elin K ble torpedert 16. mars 1943 i Nord-Atlanteren.Øyvind Halvorsen  ble skadet og døde senere på sykehus i New York.  Kristian Kristiansen omkom 3. februar 1943 ved en ulykke om bord, og mens skipet var i sjøen.

DS. Felix

 

DS Felix ble torpedert av alliert ubåt 11. februar 1944 på Folla. Skipet ble sterkt skadet, og besetningen klarte å landsette skipet på Flatanger-landet. Tre mann omkom. DS.Felix ble reparet i Bergen etter krigen og seilte videre til den ble hugget i Antwerpen  i desember 1952

DS. Ingerfire

 

DS. Ingerfire var på reise i ballast fra Storbritannia til Halifax, og mistet konvoien i stormfullt vær. DS.Ingerfire lå alene da hun 11. april 1943 ble torpedert av tysk U571 i posisjon5148N og 4230W. Ble truffet av to torpedoer. Livbåtene var såvidt huket løs av taljene da den tredje torpedoen traff. Den ene livbåten kantret, og den andre fikk en flåte over seg og ble fylt med vann. Ingerfire reiste seg til værs og sank så hurtig at alle om bord måtte hoppe i sjøen. Flåten ble lempet klar av livbåten, og begge båtene fortøyd i den. Folk i sjøen ble fisket opp, de fleste mer eller mindre skadet. Til slutt var 28 mann i sikkerhet. Neste morgen kom en ubåt opp langs siden og spurte etter navn og andre data. En jager ble oppmerksom på livbåtene, og sammen med en korvett plukket de opp de 28 overlevende. Åtte mann omkom.

 

 

DS. Ingerfire was on a journey in ballast from Great Britain to Halifax and lost the convoy in a storm. On the 11th of April 1943, the DS. Ingerfire was anchored alone when it was torpedoed by a German U571 submarine in the position 5148N, 4230W. The vessel was struck by two torpedoes. Barely were the lifeboats unhooked by the wires when the third torpedo struck the vessel. One of the lifeboats capsized, the other had a raft land on top of it and were filled with water. Ingerfire rose to a vertical position and sunk so quickly that everyone on board had to jump overboard into the water. The raft was removed from the lifeboat and then the lifeboats moored to the raft. People in the waters were picked up, most of minorly or majorly wounded. In the end, they had saved 28 men. On the next day, a submarine emerged alongside the boats and asked for their names and other information. A destroyer observed the lifeboats and together with a corvette picked up the 28 survivors. Eight men passed away.

DS. Inger Elisabeth

DS. Inger Elisabeth var på reise fra Sydney N.S. til Port Alfred med 3.500 tonn kull. Ble torpedert 15. september 1942 av tysk U517 bare fire-fem n. mil av land ved Cape Rossier i St. Lawrencebukta. Skipet la seg sterkt over, men det lyktes likevel å få satt ut en livbåt og en lettbåt. Disse fikk fisket opp de av mannskapet som hadde hoppet til sjøs. Skipet gikk ned på fem minutter, og de overlevende kunne ro til land. To nordmenn og en ire omkom.

 

 

DS. Inger Elisabeth was on a journey from Sydney N.S. to Port Alfred carrying 3.500-ton coal. On the 15th of September 1942, the vessel was torpedoed by a German U517 submarine, only four-five nautical miles from shore by Cape Rossier in the St. Lawrence Bay. The vessel tipped over, but the crew managed to successfully ready a lifeboat and a workboat. These two managed to save the crew that had jumped overboard to the sea. The vessel sunk within five minutes and the survivors were able to row to nearby shore. Two Norwegians and an Irishman passed away.

DS. Ingerfem

DS.Ingerfem var på reise i konvoi fra Loch Ewe julaften 1942 i konvoi til Halifax i ballast. Hun holdt følge med konvoien i tre døgn, men fikk så maskinvansker og falt ut av konvoien. 29. desember 1942 ble hun torpedert av tysk U631. Etter fem minutter brakk skipet i to og tok med seg 30 mann i livbåt. Åtte mann satt i livbåt nr 2 som drev avsted i tiltakende vind og sjø. Livbåten ble hele tiden fyllt med vann , og de ombordværende måtte stadig øse. 1. januar 1943 kantret livbåten. De åtte kom om bord igjen, men livsviljen var knekket hos sju av dem. De plasserte seg stående midt i livbåten. Slik døde tre av besetningen samme dag. I sju døgn drev de resterende fem videre i en båt som nesten hele tiden var fyllt med vann. Da kantret den igjen, men de fem klarte å få den på rett kjøl. Samme natt døde fire. Skytter Ole Johan Næss (20år) fra Larvik var igjen alene. Vanviddet grep ham. Han hoppet over bord, men ble øyeblikket skyllet opp i båten igjen av en sjø. Han drakk store mengder sjøvann for å ende livet, men heller ikke det lyktes. 11. januar 1943, etter 14 stormfulle dager, ble livbåten observert 500 n. mil vest av Skottland av amerikansk fruktskip Steemac. Næss var da bevisstløs og så ille ut. Skipslegen ga han den beste pleie til han ble brakt til sykehus i Ards District ved Belfast. Her fikk dyktige leger restituert ham. 36 mann omkom som følge av torpederingen.

 

 

DS. Ingerfem was on a journey in convoy from Loch Ewe in 1942, on Christmas Eve, to Halifax in ballast. The ship followed the convoy for three days, but then had problems with their machinery and disbanded from the convoy. On the 29th of December 1942, the ship was torpedoed by a German U631 submarine. After five minutes, the ship broke in two and brought down 30 men in a lifeboat along into the depth. Eight men sat in another lifeboat and were drifting in the directions the winds and waves brought them. The lifeboat was constantly filled with water and the men aboard tried to empty the boat of water. On the 1st of January 1943, the boat capsized. The eight men boarded the boat again, but their will of life were broken in all but one. They stood in the middle of the lifeboat and that was how tree of the crew-members died on the very same day. They drifted for seven days in a boat that was almost constantly filled with water. It capsized again, but they managed to sail again. During the night, four of them died. The gunner, Ole Johan Næss (20-years-old) from Larvik, was the lone survivor. Insanity caught him; he jumped overboard, but was immediately washed up by a wave onto the boat again. In an attempt to take his own life, he drank copious amounts of seawater, but even this did not succeed. On the 11th of January 1943, after 14 stormy days, the lifeboat was observed 500 nautical miles west of Scotland by the American fruitship, Steemac. Næss was unconscious and didn’t look well. The ship doctor gave him the best treatment they could offer until he was brought to a hospital in the Ards District in Belfast. The skilled doctors helped him recover. 36 men passed away, due to the ship was torpedoed.

DS. Ingerto

 

DS. Ingerto var på reise i konvoi fra Clyde for Mobile i ballast. I henhold til seilingsinstruksen forlot hun konvoien 11. mars 1942. 12 mars ble hun torpedert trolig av tysk U578 i omtrentlig posisjon 41N og 51W. Alle 32 om bord omkom, hvorav 23 nordmenn.

 

 

DS Ingerto was on a journey as convoy from Clyde to Mobile in ballast. On the 11th of March 1942, in accordance to the sailing instructions, the ship left the convoy. On the 12th of March the ship was probably torpedoed by a German U578 submarine in the probable position of 41N, 51W. All of the 32 crew members, whereas 23 of them Norwegian, passed away.

DS. Dagny I

 

DS. Dagny I var på reise fra Advent Bay, Svalbard, lastet med kull for Norge. Krigshandlinger førte til at man satte kurs for britisk havn med 56 passasjerer fra Advent Bay. Utenfor Thorshavn, Færøyene, ble hun 9. august 1941 angrepet og bombet av tysk fly. To bomber traff, og den ene skipssiden ble flerret opp ned til vannlinjen. Kjelene blåste via skader på kjelearmaturen med øredøvende larm, fyrbøterne klatret for livet opp forvridde leidere og unngikk med nød og neppe å bli skoldet til døde. To maskinister og en donkeymann ble drept i maskinrommet. Omkring 20 personer oppholdt seg på fordekket mens DS.Dagny I sakte brant ut. Besetning og passasjerer ble tatt opp av eskortefartøy og ført inn til Thorshavn. Fem av mannskapet og to passasjerer omkom. Forsøk på å berge DS. Dagny I mislyktes, og 10. august kantret fartøyet og sank. De reddede ble hentet av britisk jager og ført til Skottland.

MT. Inger Johanne

MT. Inger Johanne ble rekvirert av tyskerne i 1940, og tyskerne registrerte det under navnet Ingeborg og som Nachschubtanker Norwegen. 15. oktober 1944 var hun underveis fra Oslo til Kristiansand med bensin. Utenfor Justøya ved Lillesand ble hun bombet i brann av allierte fly. Hele den norske besetning på 15 eller muligens 16 mann omkom i flammene. Det foreligger mangelfulle opplysninger om senkningen, men det synes som om en av de norske berget livet.

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@dnas.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager