DS.Havørn

 DS: Havørn seilte frem til den forliste etter en kolesjon med et annet skip  ved St. Lawrence 19 juli 1942. Hele mannskapet gikk i livbåtene og ble reddet ,skipet sank på dypt vann. 

DS. Proteus

Proteus lå 2. mars 1942 i havn i Batavia (Djakarta), Java, da allierte myndidgheter ga ordre om at alle skip på havna skulle senkes for ikke å falle i fiendens hender. Offiserene utførte den triste oppgaven og flyttet i land. De ble senere tatt til fange og internert til september 1945. Under fangenskapet døde 2. maskinist Olav Larsen i Hongkong 3. oktober 1942 av malaria, og 1. styrmann Olav Nøkling døde av sykdom 18. desember 1943.

DS. Prominent

 

 

DS. Prominent skulle losse krigsmateriell i Tjilatjap på Javas sørkyst, men måtte rømme byen da de alliertes forsvar mot japanerne brøt fullstendig sammen.1. mars 1942 forlot hun stedet sammen med en rekke andre fartøyer. Alle var uvitende om at sterke japanske sjøstridskrefter krysset havet sør av Java med fly som speidere. 2. mars 1942 ble Prominent angrepet av japansk krysser og senket. Tre nordmenn og sju kinesere mistet livet. De øvrige om bord ble reddet av hollandsk passasjerskip og ført til Fremantle. Seks eskorteskip og 11 handelsskip led samme skjebne som DS. Prominent. I selve Tjilatjap havn ble 17 skip tilintetgjort under det japanske angrepet der.

 

 

DS. Prominent was supposed to load war-materials to Cilacap, Java, but the ship had to escape due to the allied forces defence crumbled against the Japanese. On the 1st of March 1942 the ship, alongside other vessels, left the city. Unbeknownst to them, the Japanese had naval forces cross the ocean southbound of Java with the help of aerial scouts. On the 2nd of March 1942, the DS. Prominent were attacked and sunk by a Japanese cruiser. Three Norwegians and seven Chinese lost their lives. The remaining crew-members were saved by a Dutch passenger ship and brought to Fremantle. Six escortships and 11 merchantships suffered the same faste as the DS. Prominent. In the harbor of Cilacap, 17 ships were destroyed by the Japanese.

DS. Profit

 

DS.Profit var på reise i ballast fra Southend til Hull. Ble 17. april 1941 minesprengt utenfor Southend. Under eksplosjonen ble øvre bru og babord båtdekk sprengt bort. Seks mann fikk låret en livbåt. De havnet i sjøen da båten hang seg opp. DS.Profit sank etter to minutter. En britisk jager kom straks til og fisket opp fem mann fra sjøen. Tre av de reddede måtte på sykehus. 12 mann ble enten drept ved eksplosjonen eller druknet i dragsuget da DS. Profit gikk ned. Blant de 12 drepte var åtte nordmenn, tre svensker og en brite.

 

 

DS. Profit was on a journey in ballast from Southend to Hull. On the 17th of April 1941, it was blown up by mines outside of Southend. During the explosion was the bridge and the portside deck was blown away. Six men managed to lower down a lifeboat. They ended up in the sea when the boat got stuck.  DS. Profit sank after two minutes. A British Destroyer came to the rescue and brought up five men from the water. Three of the survivors had to be brought to a hospital. 12 men were either killed by the explosion or drowned in the undertow when Ds. Profit sank. These 12 consisted of eight Norwegians, three Swedes and a Brit.

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@dnas.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager