DS. Gansfjord

DS. Gansfjord seilte under hele krigen og frem til den ble hugget i 1960

DS. Lysefjord

DS. Lysefjord var på reise fra Tampa til Puerto Barrios med en last tømmer, asfalt og maskiner. En tysk ubåt, U155, hadde våget seg helt til i nærheten av Havana, Cuba. Her ble Lysefjord torpedert 1. april 1943. Skipet gikk ned på to minutter. To mann hadde tatt seg om bord i ekstrabåten akterut. Denne båten var den eneste som holdt seg på rett kjøl da Lysefjord sank. De to rodde rundt og fikk etterhvert reddet ni mann. Dertil fant de to flåter med åtte mann og førte dem sammen. 11 mann satte kurs for Gobernadora fyr på Cuba, dit nådde de etter 14 timers roing. Folkene på flåten fikk tak i en kantret livbåt og skiftet over til den. Disse ble oppdaget av amerikansk fartøy og brakt inn til Tampa. Tre nordmenn og en spanjol omkom.

 

 

DS. Lysefjord as on a journey from Tampa to Puerto Barrios with lumber, asphalt and machines as cargo. A German U155 submarine had dared to go into proximity of Havana in Cuba. It was here on the 1st of April 1943 that Lysefjord was torpedoed. The ship sank in just under two minutes. Two men had boarded the extra boat at the aft. This was the only boat that managed to stay straight after Lysefjord sank. The two crew members rowed around and rescued nine men, and after a while found two rafts with eight men and brought them together. 11 men set sail for Gobernadora lighthouse by cuba which they reached after 14 hours of rowing. The people aboard the raft managed to find a capsized boat and boarded that one instead. These were later spotted by an American vessel and were brought to Tampa. Three Norwegians and a Spaniard passed away.

MT. Hidlefjord

 

MT. Hidlefjord lå utenfor Milford Haven med en last på 10.000 tonn bensin, da den ble angrepet av tyske fly. To bomber traff, og bensinlasten tok straks fyr. En intens hete oppsto, og tykk røyk la seg over hele skipet. Bare styrbord lettbåt med to mann fikk man satt på vannet. De andre sto i brann. De øvrige som oppholdt seg midtskips, hoppet i vannet, men bare to greide å nå lettbåten. Disse, sammen med en som lå og fløt i vannet, ble i løpet av en halv time tatt opp av eskorten. 29 personer omkom i flammene. 23 av disse var nordmenn, seks var briter.

 

 

MT. Hidlefjord was anchored just outside of Milford Haven with 10.000 tons of gasoline as cargo. This vessel was suddenly attacked by two German bombers. Two bombs hit the ship and the cargo of gasoline and it quickly ignited. This ignition created intense heat and thick smoke engulfed the entire ship. Only the workboat at the starboard side of the ship was lowered into the sea with two men as passengers. The other workboats were aflame. The other crewmembers who was at the amidships dove into the water, but just two men managed to reach the boat. These men, along with the other people that was floating in the water, was after a half hour rescued by the escort vessel. 29 perished in the flames. 23 of these were Norwegians and six were Brits.

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@dnas.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager