MS. Harboe Jensen

 

MS. Harbo Jensen var på reise fra Alexandria til Benghazi med krigsmateriell. Underveis ble hun omdirigert til Tobruk. Skipet hadde gjort flere turer i dette farvannet og var flere ganger blitt angrepet av tyske fly. Denne gang ble hun torpedert 15. januar 1943 i posisjon 3304N og 2150Ø av tysk U617. Skipet sank hurtig. En armert tråler fulgte skipet og satte i gang redningsaksjon, men fant bare fem nordmenn og en brite. De fem hadde hoppet over bord og fikk rettet opp en kantret livbåt. 18 mann gikk ned med MS. Harboe Jensen.

 

MS. Harbo Jensen was on a journey from Alexandria to Benghazi with war materials. The ship was redirected to Tobruk during its voyage. MS. Harbo Jenses had done several trips in this area and had been attacked several times by German aircrafts. This time the ship was torpedoed the 15th of January 1943 in position 3304N, 2150E by a German U617 submarine. MS. Harbo Jensen sunk rapidly. An armed trawler which had followed the ship started to rescue the crew, but they only found five Norwegians and a Brit. These five had jumped off ship and managed to straighten a lifeboat which had been flipped upside down. 18 people went down with MS. Harbo Jensen

 

 

 

DS. Port Antonio

 

 

DS. Port Antonio var på  reise fra Guatemala til Tampa med kaffe. Ble torpedert 19. juli 1942 av tysk U129 i posisjon 2339N og 8400W, omtrent rett vest av Havana. Skipet fikk hele bunn blåst opp og gikk ned på to minutter. 11 mann reddet seg i livbåt etter først å ha vært i vannet. Ubåten kom opp, ga folkene kursen til Cuba og forsvant. 21. juli kom de overlevende i land ved Santa Lucia. 13 nordmenn omkom.

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@dnas.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager