MS. Santos

MS. Santos  (ex Sud Atlantico som ble Buenos Aires søsterskipet til  til Sud Africano som ble MS. Santos) var på reise i konvoi fra New York til Mersey. 18. august 1943 ble hun i tett tåke pårent to ganger av et amerikansk skip. Skipet var blitt torpedert og sto i brann. Santos fikk et stort hull i siden. Nok en gang kolliderte det samme skip i tåka med Santos og slo et nytt hull i skipssiden. Santos tok inn vann, og alle mann ble beordret til båtene. To mann var savnet, men man så ikke tegn til liv blant vrakrestene. Santos gikk ned i posisjon 4351N og 5312W. Neste dag ble livbåtene observert, og de overlevende ble tatt opp av to korvetter. To engelske manskaper omkom, ingen norske.

MS. Sørholt

 

MS.Sørholt var på reise fra Buenos Aires til New York. Ble 15. september 1942 torpedert av tysk U515 i posisjon 1045N og 6000W. To torpedoer ble avfyrt. Den ene traff maskinrommet og drepte tre mann. Den andre detonerte i tonnasjeluken akter og bevirket eksplosjon i ammunisjonsrommet. Begge kanonene ble sprengt løs og en kanoner drept, mens tre mann omkom i lugarene da de ikke kunne komme ut. En av livbåtene ble fyllt med vann og kom i drift med tre mann om bord. 10 mann gikk i giggen, og åtte mann fikk ut en flåte. De samlet seg etterhvert i livbåten og fisket opp seks mann fra sjøen. Nok en torpedo traff skipet, som gikk ned. Ubåten kom opp, beklaget senkningen og overleverte noe hermetikk og sigaretter. 31 overlevende kom inn til Port of Spain dagen etter. Sju mann omkom.

MS. Primero

 

MS. Primero var på reise fra Suez og Aden med et parti salt som ballast, bestemt for Port of Spain via Cape Town. Primero var på tilbaketur etter å ha losset krigsmateriell i Midt-Østen. Ble torpedert 25.oktober 1942 av tysk U67 i posisjon 1338N og 5355W. Torpedoen traff maskinrommet og drepte to mann der. Livbåtene ble satt på vannet etter 18 minutter. Da båtene var kommet godt klar, detonerte nok en torpedo, men skipet holdt seg flytende. Det var på det rene at skipet ikke kunne berges om man gikk om bord igjen. 40 overlevende satte seil for Trinidad, der de kom i land 31. oktober.Gustav Thoresen døde 26.juni 1940 etter en ulykke om bord.

 

 

MS. Primero was on a journey from Suez and Aden, carrying a shipment of salt as ballast, intended for Port of Spain via Cape Town. Primero was on return after delivering munitions in the Middle-East. On the 25th of October 1942, the vessel was torpedoed by a German U67 submarine in the position 1338N, 5355W. The torpedo struck the machine room and killed two men. The lifeboats were lowered to the water after 18 minutes. When the boats were ready, another torpedo detonated, but the ship kept itself afloat. It was safe to say that the ship was impossible to save, even if they went on board again. 40 survivors set sail for Trinidad, on the 31st of October, they reached land. On the 26th of June 1940, Gustav Thoresen died in an accident aboard the ship.

MS. Besholt

MS.Besholt var på reise fra Lobito via Trinidad til New York med en last kopper, tinn og palmeolje. Hun ble torpedert 2. desember 1942 av tysk U174 i posisjon0320N og 3020W. Livbåtene på babords side midtskips ble slått til pinneved, mens motorbåten akterut fikk store hull i seg, men fløt på lufttankene. Fem mann hoppet og kom om bord i motorbåten. Den femte tok trolig haiene som det var mange av rundt skipet. En ble dratt under av dragsuget men kom opp igjen og tatt om bord i livbåt. En av livbåtene nådde land ved Camocim på kysten av Brasil 11. desember, mens den andre kom inn til Canaris Bar ved Parnaiba, Brasil, 14. desember etter å ha tilbrakt 800 n. mil. 14 nordmenn omkom, pluss en amerikansk kvinnelig passasjer.

 

 

MS. Besholt was on a journey from Lobito via Trinidad to New York with a cargo consisting of copper, tin and palm oil.  On the 2nd of December 1942, was MS. Besholt torpedoed by a German U174 submarine in position 0320N, 3020W. The lifeboats at the portside amidships were blown to smithereens, and the motorboat at the aft were riddled with holes, but stayed afloat on the air tanks. Five men managed to board the motorboat. The fifth man was supposedly taken by the sharks as there was a lot of those around the ship. One man was taken by the undertow but managed to get up to the surface again and were taken aboard in a lifeboat. On the 11th December, reached one of the lifeboats land close by Camocim on the shores of Brazil, the other lifeboat reached Canaris Bar close by Parnaiba, Brazil on the 14th of December after a journey which spanned over 800 nautical miles. 14 Norwegians passed away, as well as an American female passenger.

MS. Reinholt

 

 MS. Reinholt var på reise fra Santos til New York. 23. april 1942 ble hun , 70 n. mil nordost av Ambrose fyr, angrepet med flere kanongranater av tysk U752. Reinholt svarte igjen med egen kanon, og ubåten fant det tryggest å dykke. Reinholt var skadet og i brann. Brannen ble slukket. Aksjonen varte i 20 minutter. Reinholt kom for egen maskin inn til New York dagen etter. Båtsmann John Sætre ble drept, mens tømmermann Karl Lundstrøm og dansk telegrafist Hans Mortensen fikk begge benene revet av og brakt til sykehus.  MS. Reinholt seilte vidre under krigen og kom til Oslo i februar 1946. Seilte vidre under forskjellige rederier til den ble hugget i Karachi januar 1973

MT. Lise

 

 

 

MT. Lise var på reise i ballast bestemt for Curacao. Ble 12. mai 1942 skutt i brann og torpedert av tysk U69 95 n. mil nord for Bonaire. MT.Lise besvarte ilden med egen kanon og Hotchkissgevær. 12 mann ble drept rundt skipets kanonplattform akterut. Flammene slo opp, og situasjonen ble håpløs. Giggen ble satt på vannet med seks mann i. De fant en flåte med sju mann som de tok opp. I tillegg var en livbåt med åtte mann kommet på vannet. Den 15. mai landet den i Carizzal, Colombia. Det ble trukket lodd om hvem som skulle være igjen på flåten før giggen satte kurs mot land. 13. mai så giggen land ved Curacao. En hollandsk hvalbåt tok dem opp, og et fly ble satt inn for å lete etter flåten. De fem om bord på flåten drev rundt på havet i 20 døgn før de ble reddet. 10 av de overlevende opplevde en ny torpedering kort tid senere, da de om bord i det hollandske passasjerskipet Crijnssen ble torpedert i Yucatanstredet 10. juni. De ble tatt opp av det amerikanske malmskipet Lebore. 14. juni 1942 ble også dette skipet torpedert. Også denne gang overlevde de torpederingen, den tredje på en måned.

 

 

MT. Lise was on a journey in ballast headed for Curacao. On the 12th of May 1942, the ship was set ablaze by gunfire and torpedoed by a German U69 Submarine just 95 nautical miles north of Bonaire. MT. Lise fired back on the submarine with their own cannons and Hotchkiss guns. 12 men were killed around the ship’s cannon platform at the aft. The flames rose to the skies, and the situation became hopeless. The jig was lowered into the water with 6 men aboard. There was also a lifeboat with eight passengers on the water. This lifeboat arrived in Carizzal, Colombia on the 15th of May. The jig and its passengers found a raft with eight survivors. Both the passengers of the jig and the raft drew straws for which eight would stay behind on the raft while the jig set sail for the shore. On the 13th of May, the jig saw land by Curacao. A Dutch whaler rescued the passengers of the jig and an airplane was given the mission to find the raft with the rest of the survivors. The five men aboard the raft drifted around in the ocean for 20 days until they were rescued.  A while later 10 of the survivors experienced yet another torpedo attack. These 10 survivors were aboard a Dutch passenger ship named Crijnssen which was torpedoed in the Straits of Yucatan on the 10th of June. The survivors were rescued by the American ore ship Lebore. At the 14th of June 1942, was Lebore also torpedoed. The survivors once again survived the attack which was the third attack in just one month.

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@arkivet.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager