DS. Kronviken

DS. Kronviken seilte under hele krigen og frem til den ble hugget i Taiwan i 1953

DS. Breiviken

DS. Breiviken  (Eks. Kronstad) avgikk Durban alene 1. juli 1943 for Mombasa lastet med kull. Ble torpedert 7. juli 1943 av tysk U178 i Mosambique-kanalen i posisjon 2150S og 3750Ø. Hun gikk ned i løpet av et par minutter. Besetningen hoppet i vannet fra slingrekjølen, dit måtte ta seg ned skutesiden. Noen karret seg opp på vrakgods og flåter. Tre mann var druknet, 20 mann lå i sjøen. Flere ville ha lidd samme skjebne om ubåten ikke var kommet dem til hjelp. Ubåtkaptein Dommes tok dem alle opp på dekk og satte dem etter en halv time over på en flåte. I mellomtiden fløt to livbåter opp med bunnen i været. Folkene fikk tak i dem og lenset dem. Etter tre dager kom de i land.

 

 

DS. Breiviken (excluding Kronstad) departed from Durban alone on the 1st of July 1943. The ship was headed for Mombasa and it was loaded with coal, but on the 7th of July 1943 it was torpedoed by a German U178 submarine in the Mozambique Canal in position 2105S, 3750E. The vessel sank in a couple of minutes. The crew dove into the sea from the bilge keel and swam along the shipside and eventually found some wreckage that they could float on. Three men drowned and 20 men were stuck in the water. More would have drowned if it wasn’t for the submarine which helped them. Submarine captain Dommes took everyone up from the ocean and let them stay on the deck for a half hour before they boarded a raft. In the meantime, floated two lifeboats upside down. The crew got a hold of them and emptied them of water and just after three days they hit land.

DS. Storviken

 

 

På reise fra Mombasa til Aden med kull. DS. Storviken hadde en besetning på sju norske offiserer og 44 kinesere, samt fem britiske skyttere. 1. oktober 1943 ble hun torpedert av japansk ubåt I10, kommandørkaptein Tonozuka, i gulfen utenfor Aden i posisjon 1145N og 4807O. Storviken gikk ned på tre minutter, men kaptein Øistein Apold visste positivt at 42 mann var kommet fra borde i livbåt. Selv prøvde han sammen med fire mann å få ut giggen, men den kantret og ble tatt med ned av dragsuget. De måtte redde seg på vrakgodset. Ubåten kom opp langs siden av livbåten og tok 3. styrmann Finn Kjellevik og en kineser som fanger. Deretter ga ubåten full fart, således at ubåtens propell knuste livbåten. En del av folkene ble drept og såret av propellen. Etter denne ugjerningen passerte ubåten over ulykkesstedet og praiet med sadistisk fryd de som lå i vannet. 19 mann berget seg senere på en flåte, der seks mann døde av utmattelse. Noe senere ble 17 mann tatt opp av britisk krigsfartøy og ført inn til Aden. 37 mann omkom. Kjellevik satt krigsfange i Japan til 1945.Kommandørkaptein Tonozuka var den samme som hadde utslettet alle overlevende på MT Alcides og MT Bramora med rifte- og kanonskudd etter torpedering kort tid i forveien.

 

 

Storviken was on a journey from Mombasa to Aden with coal. The ship had a crew of seven Norwegians and 44 Chinese, five British gunners. At the first of October 1943 the ship was torpedoed by a Japanese I10 Submarine, Commander Tonozuka, in the gulf outside of Aden in the position 1145N, 4807E. DS. Storviken sank over the course of three minutes, but Captain Øistein Apold was sure that 42 men had gotten into the lifeboats. He tried along with four men to get out the captain’s gig, but it capsized and was dragged down by the undertow. The Captain and his men had to save themselves on wreckage. The Japanese submarine emerged from the water alongside of the boat and took the third mate Finn Kjellevik and a chinese as prisoners. Then the submarine went full speed ahead and this made the propeller destroy the lifeboat which again wounded or killed people aboard. The submarine passed through the destruction site and mocked the survivors and the dead sadisticly. 19 men saved themselves on a raft, but six men died of exhaustion. A British vessel arrived some time later and rescued 17 men and brought them to Aden. 37 men in total passed away. Kjellevik was kept as a prisoner of war in Japan until 1945. Commander Tonozuka was the same man who had eradicated all the survivors of MT Alcides and MT Bramora with rifles and cannons.

DS. Norviken

DS. Norviken var på  reise i ballast fra Madras til Bombay. Utenfor Trincomalee på Sri Lanka ble hun 9. april 1942 angrepet av japanske fly. 38 mann gikk i livbåt og rodde mot land under stadige flyangrep. På land gjemte de seg i skogen. Innfødte kom til, og de hardest sårede ble brakt til sykehus. Kaptein Pareli Berg og tre kinesere omkom under angrepet. Norviken holdt seg flytende og strandet senere ved Timkovie, der de fem norske offiserene kom seg om bord og fikk ankret. Skipsskroget var i elendig forfatning. Strandpolitiet oppdaget så at vrakrøvere var på ferde. En time senere brøt det ut brann i vraket med eksplosjoner. Norviken brant ut og brakk i to.

 

 

DS. Norviken was on a journey in ballast from Madras to Bombay. She was attacked by Japanese airplanes at the 9th of April 1942 just outside of Trincomalee. 38 men boarded the lifeboats and rowed towards the shore while being assaulted by the Japanese airplanes. When they were on land the native people assisted them and sent of the critically wounded crew members to a hospital. Captain Pareli Berg and three Chinese passed away while the vessel was under the attack. Norviken was still afloat and drifted later to shore close by Timkovie. Five Norwegian officers managed to get onboard the vessel and then anchored the ship. The hull of the ship was in a horrible state. The beach police stated that wreckage robbers were seen on the ship. One hour later the ship exploded and was then engulfed in flames. DS. Norviken burned out and broke in half.

DS. Goviken

DS.Goviken var på reise fra Aden til Lourenzo Marques med 750 tonn saltballast. Ble 29. juni 1942 torpedert av japansk ubåt i posisjon 1315S og 4135Ø. Den første torpedoen traff akterpiggen, og kollisjonsskottet ble sprengt inn. To livbåter var så vidt kommet klar da torpedo nr. 2 detonerte like ved dem. Begge båtene sprang lekk og kantret. Folkene drev på livvester resten av natten, og ved daggry var to norske offiserer og 11 kinesere borte. To nordmenn og fire kinesere drev rundt til ut på ettermiddagen 30. juni, da de ble fisket opp av svenske Ekaren. Det må her nevnes at føreren av Goviken, kaptein Georg Heldal, overlevde tre torpederinger i løpet av en uke. Etter torpederingen av Goviken ble han, 2. maskinisten og fire kinesere reddet av britisk DS.

 

 

Goviken was on a journey from Aden to Lourenzo Marques, carrying 750 ton of salt ballast. On the 29th of June 1942, the vessel was torpedoed by a Japanese submarine in the position of 1315S, 4135E. The first torpedo hit the ship’s afterpeak and the collision bulkhead was blown in. Barely had they readied two of the lifeboats when the second torpedo detonated and both of  the boats sunk. The crew drifted with their lifevests on for the rest of the night and by dawn two Norwegian officer and 11 Chinese had disappeared. On the 30th of June two norwegian and four chinese drifted on the waters till afternoon when they were saved by the Swedish Ekaren. It is important to mention that the operator of the Goviken, captain Georg Heldal, survived three torpedo attacks within a week, and he, along with the 2nd machinist and four Chinese, were saved by the British DS.

DS. Erviken

DS. Erviken var på reise i konvoi fra Tampa til Liverpool med 9.300 tonn fosfat. Underveis ble konvoien angrepet av flere tyske ubåter, og DS. Erviken ble senket 16. oktober 1941 av tysk U553 i posisjon 54N og 27W. Torpedoen traff like foran brua og sendte skipet til bunns på minuttet. 19 nordmenn, fem briter og en danske fulgte med ned i dypet, mens 14 mann reddet seg på flåter og vrakgods. I tre timer drev de rundt før de ble tatt opp av en korvett.

 

DS. Erviken was on a journey in convoy from Tampa to Liverpool, carrying 9.300 ton phosphate. On its way to its destination, the convoy was attacked by several German submarines and on the 16th of October 1941, the DS. Erviken was sunk by a German U553 submarine in the position 54N, 27W. A torpedo hit the ships bridge and it sunk within a minute. 19 Norwegians, five Brits and a Dane passed away, while 14 men managed to board rafts and wreckage. They drifted for three hours until they were picked up by a corvette.

DS. Hai Tung

DS. Hai Tung var på reise fra Bangkok til Singapore med ris og stykkgods. Fartøyet forsvant sporløst, men ble trolig 7. desember 1941 torpedert av japansk ubåt utenfor Khota Bari, nær japanernes sydligste landstigningspunkt på Malakka-halvøya. Det er nærliggende å tro at skipet ble utslettet av japansk ubåt, som i denne kritiske fase av krigsoperasjonene ikke kunne bekymre seg med å ta fanger. syv nordmenn og 44 kinesere omkom.

 

Hai Tung was on a journey from Bangkok to Singapore with rice and general cargo. This vessel disappeared suddenly, but was probably at the 7th of December in 1941 torpedoed by a Japanese submarine outside of Khota Bari, close to japans southernmost landing point on the Malakka peninsula. It is believed that the ship was destroyed by the Japanese submarines, since it was during such a critical time during the Second World War and the Japanese soldiers did not have any capacity nor time to have any war prisoners.  Seven Norwegians and 44 Chinese sailors died.

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@arkivet.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager