DS. Dah Pu

DS.Dah Pu var på reise fra Basra til Karatchi. DS.Dah Puh lå i Muscat havn og losset da hun ble angrepet av en japansk u-båt og senket 28 juni 1943. 15 personer alle indiske omkom.

 

 

Dah Pu was on a journey from Basra to Karatchi. Ds. Dah Puh was docked in Muscat port and while the ship was unloading it was attacked by a Japanese submarine and sunk on the 28th of June 1943. 15 Indians passed away.

DS. Hai Ping

DS, Hai Ping ble internert  i Bangkok 9 desember 1941. Det ble forlangt at mannskapet skulle underordne seg  japansk myndighet, noe de nektet  og ble dermed sendt i land. DS.Hai Ping  forlot havnen dagen etter under japansk flagg, DS.Hai Ping skiftet navn til Linda Maru og ble 16 februar 1945  skutt i senk

 

Johansen døde i japansk fangenskap.

DS. Hai Dah

Skipsfører Karr Severin Hassel døde i Shanghai i 1942. Hjemsted ukjent. DS, Hai Dah seilte hele krigen og ble hugget i  Bombay juli 1947

DS. Daviken

Trygve Ludvik Jakobsen døde etter en krigsulykke om bord 3. mars 1944. DS. Daviken seilte under hele krigen og kom forst til Norge i januar 1946.  Ble solgt til utenlanske rederier i 1959 og endte opp i Taiwan for opphugging i mars 1968

DS. Solviken

DS Solviken drev julenatten 1942 inn i et minefelt på Narvik havn og ble en del skadet. Senere, 25. mai 1944 ble skipet senket av russiske fly øst for Nordkyn. Tre mann omkom.

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@dnas.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager