DS. Annavore

 

 

DS. Annavore var på reise i konvoi fra Huelva via Gibraltar til Aberdeen lastet med 4.800 tonn jernmalm. Minst sju tyske ubåter lå og ventet på konvoien. DS.Annavore ble 21. desember 1941 torpedert av tysk U567 i posisjon 4355N og 1950W, ca 500 n. mil vest av Kapp Finisterre. Fartøyet dukket ned med baugen og sto i løpet av et minutt nesten loddrett i sjøen og sank umiddelbart. Bare to matroser og to maskinfolk overlevde. De kunne fortelle at under oppholdet i sjøen hørte de ropene fra flere av mannskapet og så lys fra flere redningsvester. En av korvettene kom til, men fant bare de fire. 27 nordmenn, seks briter og en amerikaner omkom. To av de omkomne var passasjerer. U567 ble dagen derpå senket av konvoiens eskorteskip.

 

 

DS. Annavore was on a journey in convoy from Huelva via Gibraltar to Aberdeen loaded with 4800 tons of iron ore. At least seven German submarines were waiting in ambush for the convoy. DS. Annavore was at the 21st of December 1941 torpedoed by a German U567 submarine in position 4355N, 1950W, approximately 500 nautical miles west for Cape Finisterre. The ship went underwater with its bow and in under a minute the ship stood vertically up from the waters and sank immediately. Only two sailors and two machinists survived. They said that while they were in the waters they could hear the shouts of other crew members and could see their lights from the life jackets. A corvette came to the site and started rescuing people, but they only found four people in the waters. 27 Norwegians, six Brits and an American died. Two of the deceased were passengers. The German U567 submarine was the day after sunk by the convoys escort ship.

 

 

 

 

Bygd: 1921 Rederi:
Forlist: 1941-12-21 Tonnasje: 5.500 tdw

 

 

Mannskapet på DS. Annavore:

Stanley Russell - Gunner
Edward Marsden - Gunner
Reginal d Goodwin - Galley Boy
Ernst Edwards - Stoker
Ronald Blackman - Trimmer
Albert Thomas Bedford - Gunner
Anders I. Anderson - Stoker
Olaf Aasheim - Stuert
Ulrik Kristian Aanes - Lemper
Henry Jentoft Wilhelmsen - Kokk/skytter
Anders Paul Vedvik - Sjømann
Bjarne Ivan Sæther - Lettmatros
Ole Sundal - Matros
Kåre Antonius Seines - Jungmann
Johan Asbjørn Saunes - Styrmann
Bjørn Lorange Risvik - Byssegutt
Gerhard Reichelt - Skipsfører
Anders Myhren - Lettmatros
Richard Monsen - 3. maskinist
Ludvik Einar Larsen - Kokk
Hans Kvarven - Lettmatros
Amandius M. A. Krognes - 2. maskinist
Kristian Korsbø - Sjømann
Karsten Norvald Jenssen - Skipsfører
Hans Petter Jakobsen - Båtsmann
Gunvald Ingebrigtsen - Fyrbøter
Harald Hermansen - Donkeyman
Gustav Gundersen - Fyrbøter
Øistein Folke - Radiotelegrafist
Johannes Eikaas - 1.styrmann
Kristoffer Baldersheim - Tømmerm.
Randolf Andersen - Matros
Bjørn Andersen - Fyrbøter
Carl Ludvig Andersen - Maskinmester

 

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@dnas.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager