MT. Buesten

 

MT. Buesten gikk i kystkonvoi mellom Dartmouth og Southampton lastet ,med 7.200 tonn bensin og petroleum, da hun 9. april 1941 ble angrepet av tyske fly 5 n. mil av Berry Head. Skipet ble angrepet flere ganger, og til slutt traff en bombe en av tankene. Bensinbrannen innhyllet på et øyeblikk hele akterskipet. Alle der omkom. På midtskipet klarte man å få ut en livbåt med sju mann som kom seg klar av ilden og ble reddet. 28 omkom i flammene, derav 19 nordmenn, en danske, en malteser og sju briter. Åtte dager senere ble kaptein Otto Farstad fra MT.Buesten drept under et flyangrep på London.

 

 

MT. Buesten was traveling in a coastal convoy between Dartmouth and Southampton loaded with 7.200-tons of gasoline and petroleum. On the 9th of April 1941 was the ship attacked by German airplanes 5 nautical miles from Berry Head. The ship was attacked several times, and after a while, was one of the tanks filled with gasoline hit. The gasoline fire quickly consumed the entire aft, and everyone there perished. On the amidships managed the crew to lower down a lifeboat that seven men boarded, and these men were later rescued. 28 perished in the flames, these were 19 Norwegians, a Dane a Maltesian and seven Brits. Eight days later was Captain Otto Farstad from the MT. Buesten killed during an air raid on London

 

 

Bygd: 1927 Rederi:
Forlist: 1941-04-09 Tonnasje: 8.100 tdw

 

 

Mannskapet på MT. Buesten:

Harry Peter Christian Petersen - Engineer
Joseph Mangion - Motorman
John Frederick Jones - Gunner
Norman Stuart Hughes - Gunner
Thomas Hill - Gunner
Peter Forbes - Galley Boy
Joseph Conlin - Mess Boy
Frederick Henry Chriswick - Gunner
John Austin - Gunner
Otto Farstad - Skipsfører
Bjarne Olaf Berg - Hvalf./matros
Ivar Ånrudhaugen - Lettmatros
Kåre Tornes - Matros
Birger Tollefsen - Matros
Olaf Kornelius D. Sighaug - 1. maskinist
Tomas Johan Røen - Lettmatros
Sverre Olai Olsen - Båtsmann
Reidar Kristian A. Nilssen - 3. maskinist
Haakon Nilsen - Motormann
Marius Johan Mariussen - Smører
Normann Lilleheil - Matros
Einar Hartvig Kiran - Stuert
Anders Karlsen - Matros/skytter
Ole Johnsen - Sjømann
Sigvald Einar Hove - Tømmermann
Martin Gjerdevik - Smører
Hans Ludvik Framnæs - Jungmann
Simon Sinclair Fjeld - Matros
Einar Andreas Eriksen - Motormann

 

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@dnas.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager