DS. Fingal

DS.Fingal var på reise fra Sydney til Port Darwin med stykkgods og ammunisjon, eskortert av amerikansk jager. Ble torpedert 5. mai 1943 av japansk ubåt I180 i posisjon 3035S og 15329Ø, Dekket ble sprengt opp, og sju mann mistet livet i eksplosjonen. Flere av besetningen ble blåst over bord, og DS.Fingal gikk ned på minuttet. Flytebøyene kom opp og hjalp til å holde overlevende oppe til jageren kunne komme til unnsetning. 12 mann omkom.

 

 

DS. Fingal was on a journey from Sydney to Port Darwin carrying general cargo and ammunition and was escorted by an American destroyer. On the 15th of May 1943, the vessel was torpedoed by a Japanese I180 submarine, in the position 3035S, 15329E. The deck was blown up and seven men lost their lives in the explosion. Many of the crewmembers were blown overboard and the DS. Fingal sunk within a minute. The buoys emerged and helped the survivors to stay afloat until a destroyer would come and help them. 12 men passed away.

 

 

Bygd: 1923 Rederi:
Forlist: 1943-05-05 Tonnasje: 3.450 tdw

 

 

Mannskapet på DS. Fingal:

Sidney Charles Payne - Gunner
Sven Johanson - Ordinary Seaman
Ralph Henderson - Stokr
Kristian Anker Ørebekk - Båtsmann
Knut Aron Fridtjof Svensson - 2. maskinist
Sigurd Strind - Styrmann/radiot.
Jan Kåre Richardsen - Skipsfører
Harry Anker Olsen - 3. maskinist
Johan Henrik Larsen - Maskinsjef
Trygve Strand Kristiansen - 4. maskinist
Jens Ansgar Knutsen - Tømmermann
Sigvald J. Kleivedal - Fyrbøter

 

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@arkivet.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager