DS. Goviken

DS.Goviken var på reise fra Aden til Lourenzo Marques med 750 tonn saltballast. Ble 29. juni 1942 torpedert av japansk ubåt i posisjon 1315S og 4135Ø. Den første torpedoen traff akterpiggen, og kollisjonsskottet ble sprengt inn. To livbåter var så vidt kommet klar da torpedo nr. 2 detonerte like ved dem. Begge båtene sprang lekk og kantret. Folkene drev på livvester resten av natten, og ved daggry var to norske offiserer og 11 kinesere borte. To nordmenn og fire kinesere drev rundt til ut på ettermiddagen 30. juni, da de ble fisket opp av svenske Ekaren. Det må her nevnes at føreren av Goviken, kaptein Georg Heldal, overlevde tre torpederinger i løpet av en uke. Etter torpederingen av Goviken ble han, 2. maskinisten og fire kinesere reddet av britisk DS.

 

 

Goviken was on a journey from Aden to Lourenzo Marques, carrying 750 ton of salt ballast. On the 29th of June 1942, the vessel was torpedoed by a Japanese submarine in the position of 1315S, 4135E. The first torpedo hit the ship’s afterpeak and the collision bulkhead was blown in. Barely had they readied two of the lifeboats when the second torpedo detonated and both of  the boats sunk. The crew drifted with their lifevests on for the rest of the night and by dawn two Norwegian officer and 11 Chinese had disappeared. On the 30th of June two norwegian and four chinese drifted on the waters till afternoon when they were saved by the Swedish Ekaren. It is important to mention that the operator of the Goviken, captain Georg Heldal, survived three torpedo attacks within a week, and he, along with the 2nd machinist and four Chinese, were saved by the British DS.

 

 

Bygd: 1917 Rederi:
Forlist: 1942-06-29 Tonnasje: 7.544 tdw

 

 

Mannskapet på DS. Goviken:

Ah Foo Yu - Cook
Ah Chang Wang - Boy
Yu Song Wong - Boy
A Ying Wong - Stoker
Chin Mei Sang - Stoker
Kam Chuen Lam - Cook
Hong Poo Lam - Carpenter
Foo Sze Kwong - Stoker
Foo Ching Chu - Trimmer
Kwei Lien Ching - Trimmer
Ah Fong Chang - Stoker
Isak Olsen - Maskinist|
Ole Gjertsen - Første styrmann

 

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@dnas.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager