FL.K. Kosmos II

 Hvalkokeri. Kosmos II var på reise fra New York til Storbritannia i konvoi bestående av 45 skip. 28. oktober 1942 ble konvoien angrepet av åtte tyske ubåter. Etter å blitt truffet av flere torpedoer sank FL/K Kosmos II i posisjon5515N og 2810W. Hun hadde 150 personer om bord, bl.a. 20 norske førstestyrmenn innrullert ved det norske marinekontoret i New York. Fartøyet kom øyeblikkelig i brann. Det var sterk vind med tung sjø. Situasjonen ble vanskelig da 50 greske passasjerer fikk panikk og uten ordre begynte å låre båtene. Nordmennene fikk tingene under kontroll, og etter 10 minutter ble det gitt ordre om å gå i båtene og ligge klar ved skutesiden. 50 nordmenn ble igjen om bord for å slukke brannen, noe de lyktes med. I mellomtiden ble de av mannskap og passasjerer som hadde gått i livbåtene, tatt om bord av et handelsfartøy og eskortekorvetter. De ombordværende fikk igjen full kontroll over maskinen og forsøkte å nå igjen konvoien. Men nok en torpedo traff FL/K  Kosmos II. Skipet begynte øyeblikkelig å synke. Gjenværende motorlivbåt ble knust, og folkene hadde ikke annet å gjøre enn å løpe til flåtene eller hoppe over bord mens ubåten åpnet ild mot hvalkokeriet. En ny torpedo gjorde ende på skipet. Overlevende ble tatt opp av det tidligere nevnte britiske handelsfartøyet under vanskelige forhold med grov sjø. Selve torpederingen av Kosmos II hadde ikke kostet menneskeliv, men 19 nordmenn av mannskapet, seks norske soldater, en norsk og to greske passasjerer ble drept da det britiske handelsskipet som reddet dem, ble torpedert 29. oktober 1942. I tillegg omkom fem av de 20 nyeksaminerte norske styrmenn som var innrullert som offisersaspiranter til Marinen.

 

 

Bygd: 1931 Rederi:
Forlist: 1942-10-28 Tonnasje: 25.410 tdw

 

 

Mannskapet på FL.K. Kosmos II:

Gerhard Abrahamsen - Hvalfanger
Einar Gleditsch - Kaptein
Ole Johannes Nilssen - Elektriker
Mathias Leren -
Magnus Edvard Brandvold - Sjømann
Einar Larsen Wollnick - Skipsf.
Karl Olson Vågenes - Tøm.m.
Åge Martin Sørensen - Fyrbøter
Fritz Schou - Styrmann
Nils Grundtvig Nilsen - Messeg
Hjørleiv Midttun - Radiotelegrafist
Kåre Kristian Larsen - Messegutt
Milliam Kihl - Skipsfører
Johan Severin Karlsen - Stuert
Anton Bredal Karlsen - Styrmann
Willie Johansen - Styrmann
Jens Odmar Jensen - Sjømann
Kristian Holm - Tømmermann
Sigurd Hansen - Matros
Arne Skjelbred Hansen - Telegr.
Einar Mohn Hansen - Donkeym.
Jakob Eftang - 2.styrmann
Bernt Dahle - Styrmann
Oddvar Christensen - Maskinist|
Otto Nordahl Bjønness - Matros
Brynjar Bagger - 3. styrmann
Miller Bakke - Hvalfanger
Robert Arnesen - Messegutt
Olaf Andersen - Sjømann
Einar Andersen - Stuert

 

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@dnas.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager