DS. Storviken

 

 

På reise fra Mombasa til Aden med kull. DS. Storviken hadde en besetning på sju norske offiserer og 44 kinesere, samt fem britiske skyttere. 1. oktober 1943 ble hun torpedert av japansk ubåt I10, kommandørkaptein Tonozuka, i gulfen utenfor Aden i posisjon 1145N og 4807O. Storviken gikk ned på tre minutter, men kaptein Øistein Apold visste positivt at 42 mann var kommet fra borde i livbåt. Selv prøvde han sammen med fire mann å få ut giggen, men den kantret og ble tatt med ned av dragsuget. De måtte redde seg på vrakgodset. Ubåten kom opp langs siden av livbåten og tok 3. styrmann Finn Kjellevik og en kineser som fanger. Deretter ga ubåten full fart, således at ubåtens propell knuste livbåten. En del av folkene ble drept og såret av propellen. Etter denne ugjerningen passerte ubåten over ulykkesstedet og praiet med sadistisk fryd de som lå i vannet. 19 mann berget seg senere på en flåte, der seks mann døde av utmattelse. Noe senere ble 17 mann tatt opp av britisk krigsfartøy og ført inn til Aden. 37 mann omkom. Kjellevik satt krigsfange i Japan til 1945.Kommandørkaptein Tonozuka var den samme som hadde utslettet alle overlevende på MT Alcides og MT Bramora med rifte- og kanonskudd etter torpedering kort tid i forveien.

 

 

Storviken was on a journey from Mombasa to Aden with coal. The ship had a crew of seven Norwegians and 44 Chinese, five British gunners. At the first of October 1943 the ship was torpedoed by a Japanese I10 Submarine, Commander Tonozuka, in the gulf outside of Aden in the position 1145N, 4807E. DS. Storviken sank over the course of three minutes, but Captain Øistein Apold was sure that 42 men had gotten into the lifeboats. He tried along with four men to get out the captain’s gig, but it capsized and was dragged down by the undertow. The Captain and his men had to save themselves on wreckage. The Japanese submarine emerged from the water alongside of the boat and took the third mate Finn Kjellevik and a chinese as prisoners. Then the submarine went full speed ahead and this made the propeller destroy the lifeboat which again wounded or killed people aboard. The submarine passed through the destruction site and mocked the survivors and the dead sadisticly. 19 men saved themselves on a raft, but six men died of exhaustion. A British vessel arrived some time later and rescued 17 men and brought them to Aden. 37 men in total passed away. Kjellevik was kept as a prisoner of war in Japan until 1945. Commander Tonozuka was the same man who had eradicated all the survivors of MT Alcides and MT Bramora with rifles and cannons.

 

 

Bygd: 1917 Rederi:
Forlist: 1943-10-01 Tonnasje: 7.500 tdw

 

 

Mannskapet på DS. Storviken:

The Chi Liu - Stoker
Dung An Ying - Boy
Lin Foo Zee - Carpenter
Huk Ming Wan - Stoker
You San Yang - Stoker
Henry Albert Wood - Gunner
Tak Sing Wong - Helmsman
Yong Shing Wong - Stoker
Sing Yu Wong - Able Seaman
Huk Ming Wan - Cook
Chun Sang Wan - Stoker
Harold Wallbank - Gunner
Hwa Wu Tsui - Stoker
Chuen Dong Sze - Boatswain
Hen Mow Sung - Stoker
Chong Fu Sue - Manager
Say Yao Hsein - Cook
Ah Chan Tin - Stoker
Chao Cheng Pao - Helmsman
Feng Sung Mow - Able Seaman
William Morgans - Able Seaman
Yin Yun Monk - Saloon Boy
Tuck Chi Liu - Boy
Ay Chiu Liu - Stoker
Dih Shui Lian - Stoker
Ah Ching Lee - Helmsman
Joshua James - Telegraphist
Chin Long Ho - Stoker
Geoffrey Coates - Able Seaman
Ven Ping Chu - Stoker
Ting Shou Ching - Able Seaman
Tuck Shih Cheng - Stoker
Chi Chang - Stoker
Ah Ping Chang - Mess Boy
Richard George Buckmaster - Able Seaman
Hans Martin Hansen - Maskinsjef
Jørgen Garmo - 1.styrmann
David Davidsen - 2. maskinist

 

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@dnas.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager