MT. Alcides

MT. Alcides var på reise med full last olje fra Abadan til Fremantle, da hun 23. juli 1943 ble torpedert av japansk I10, kommandørkaptein Tonozuka, i posisjon0300S og 6800Ø. Skipet sank på to minutter. Et par livbåter kom på vannet. Tre maskinister omkom på post. Et mørkt kapittel i ubåtkrigens historie ble nå innledet. Da de to livbåtene var travelt opptatt med å redde folk i sjøen, kom ubåten opp, rettet maskinkanonene mot båtene og beordret dem langs siden. Ordren ble imidlertid ikke etterkommet før alle var tatt opp av vannet. Kaptein Arne Karlsen, 2. styrmann Odvar Olsen og telegrafist Johan A. Johansen måtte gå om bord i ubåten. Like etter hørte de skyting fra rifler og maskinkanonen. Japanerne skjøt på folkene i livbåtene, og alle ble drept. Dette fikk de tre tilfangetatte senere bekreftet av ubåtmannskapet. De tre satt i fangenskap i Japan resten av krigen og frigitt 29. august 1945. Først da fikk omverdenen vite hva som hadde tilstøtt Alcides og de 52 personene om bord. 32 av dem var indere.

Alcides was shipping oil from Abadan to Fremantle. At the 23rd of July in 1943 was the ship torpedoed by a Japanese I10 submarine under the leadership of Commander Tonozuka. The ship sunk in two minutes. Three machinists died on post. A dark chapter of the submarine war was now started. The two lifeboats were struggling with saving everyone up from the water when the submarine surfaced and aimed their cannons towards the people in the water. They ordered everyone to line up next to the submarine but this order was not followed until everyone was saved from the water. Captain Arne Karlsen, Second Helmsman Odvar Olsen and telegraphist Johan A. Johansen was brought aboard the submarine. Just after this they heard that the submarine and the crew atop of it fired upon the people in the water. The three prisoners had this confirmed with the crew after a while. The three survivors were imprisoned for the rest of the war and was released again the 29th of August 1945. It was upon their release that they world heard about what happened with MT. Alcides and its crew. Just the three prisoners survived. The rest of the crew which was about 52 people where there was 32 Indians all died.

 

 

 

Bygd: 1930 Rederi:
Forlist: 1943-07-23 Tonnasje: 11.520 tdw

 

 

Mannskapet på MT. Alcides:

Husain Yusuf - Able Seaman
Hasan Yusuf - Motormann
Yunis Sheikh Usman - Able Seaman
Ali Umar - Able Seaman
Abbas Umar - Quartermaster
James Stargham - Motorman
Edward Oswald Shannon - Gunner
Sheikh Ibrahim Qasim - Boatswain
Ibrahim Qasim - Able Seamam
Jose Camilo Pinto - Mess Boy
Anthony Noronha - Machine Boy
Yusuf Muhammad - Cook
Mahmud Muhammad - Motorman
Faqir Mohammad - Quartermaster
Adam Mohammad - Able Seaman
Thomas Charles Mc Call - Gunner
Wing Lay - Carpenter
Ali Khan Qasim Khan - Cassab
Ahmad Khan Khan - Able Seaman
Adam Ali Khan - Quartermaster
Ali Ismail - Able Seaman
Sydney Hutchinson - Motormann
Mahum Hasan - Able Seaman
Camilo Fernandes - Servant
Ralph Omar Dunmore - Gunner
Sebastio Dias - Cook
Marcelino De Dias - Servant
Saibkar Bhikukar - Quartermaster
Consegao Monquel Barboza - Cook
Mohammad Bagu - Able Seaman
Pascial Mansol Alfonso - Steward
Jose Mangalios Alfonso - Servant
Antonio Beneditto Alfonso - Servant
Muhammad Ahmad - Able Seaman
Ismail Adam - Able Seaman
Ahmed Adam - Able Seaman
Peder Torvildsen - Styrmann
Torger Martin Våga - Skytter/matros
Andreas Hjalmar Ramberg - Motormann
Harald Kaasa - Skytter
Reidar Olsen - 4. maskinist
Hans-Jørgen Kristiansen - Stuert
Frithjof Johnsen - 1. maskinist
Karsten Johansen - Maskinist|
Anskar Karunn Henriksen - Motormann
Hans Einar Henriksen - Maskinass.
Martin Gundersen - Motormann
Johan Albert Fahlstrøm - Styrmann
Thorstein Findal - 3. maskinist

 

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@arkivet.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager