MS. Besholt

MS.Besholt var på reise fra Lobito via Trinidad til New York med en last kopper, tinn og palmeolje. Hun ble torpedert 2. desember 1942 av tysk U174 i posisjon0320N og 3020W. Livbåtene på babords side midtskips ble slått til pinneved, mens motorbåten akterut fikk store hull i seg, men fløt på lufttankene. Fem mann hoppet og kom om bord i motorbåten. Den femte tok trolig haiene som det var mange av rundt skipet. En ble dratt under av dragsuget men kom opp igjen og tatt om bord i livbåt. En av livbåtene nådde land ved Camocim på kysten av Brasil 11. desember, mens den andre kom inn til Canaris Bar ved Parnaiba, Brasil, 14. desember etter å ha tilbrakt 800 n. mil. 14 nordmenn omkom, pluss en amerikansk kvinnelig passasjer.

 

 

MS. Besholt was on a journey from Lobito via Trinidad to New York with a cargo consisting of copper, tin and palm oil.  On the 2nd of December 1942, was MS. Besholt torpedoed by a German U174 submarine in position 0320N, 3020W. The lifeboats at the portside amidships were blown to smithereens, and the motorboat at the aft were riddled with holes, but stayed afloat on the air tanks. Five men managed to board the motorboat. The fifth man was supposedly taken by the sharks as there was a lot of those around the ship. One man was taken by the undertow but managed to get up to the surface again and were taken aboard in a lifeboat. On the 11th December, reached one of the lifeboats land close by Camocim on the shores of Brazil, the other lifeboat reached Canaris Bar close by Parnaiba, Brazil on the 14th of December after a journey which spanned over 800 nautical miles. 14 Norwegians passed away, as well as an American female passenger.

 

 

Bygd: 1936 Rederi:
Forlist: 1942-12-02 Tonnasje: 9.000 tdw

 

 

Mannskapet på MS. Besholt:

James Robert Stone - Telegraphist
Hilding Kjellberg - Motorman
Edward Kivi - Able Seaman
Anders Kristian Andersen - Tømmermann
Sigurd Ragnar Hansen - Matros
Harald Røed - Motormann
Svein Emanuel Lehtonen - Maskinass.
Leif Langefoss - Skipsfører
Rolf Landmark - Styrmann
Birger Olav Karlsen - Matros
Nils Anton Johansen - Elektriker
Christoffer N. F. Hansen - 3. styrmann
Heinrich Anton Disch - Stuert
Per Dalsøren - 3. maskinist

 

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@arkivet.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager