MS. Borgestad

 

 

MS. Borgestad var på reise fra Freetown til Storbritannia lastet med bomull. Skipet var konvoileder, og konvoien ble angrepet av den tyske panserkrysseren Admiral Hipper 12. februar 1941 i posisjon 3712N og 2120W. Om bord i MS.Borgestad oppfattet man straks situasjonen, og MS.Borgestad tok opp kampen med sin ene kanon og styrte ned mot Admiral Hipper. Panserkrysseren tok i bruk alt den hadde av skyts, og på grunn av MS. Borgestads heltemodige innsats måtte den oppgi angrep på resten av konvoien. MS. Borgestads manøvre førte til at de resterende skip i konvoien, til sammen 12, klarte å unnslippe. MS.Borgestad ble til slutt skutt i senk og gikk rett ned. Alle om bord, 30 mann og en kvinne, omkom.I Brasseys Naval Journal for 1945 står følgende om MS. Borgestad:»Historien om det norske lasteskipet Borgestad er et epos som kan sammenliknes med det om Rawalpindi eller Jervis Bay. Skjønt hendelsen fant sted for tre år siden.

 

 

MS. Borgestad was on a journey from Freetown to Great Britain loaded with cotton. The ship was the leader of the convoy and on the 12th of February 1941, the convoy was attacked by the German armored cruiser, Admiral Hipper, in the position 3712N, 2120W. On board the MS. Morgestad, the crew immediately understood the situation and used their only cannon and steered towards the Admiral Hipper. The armored cruiser used all its firepower it had and due to the MS. Borgestads heroic efforts, it had to give up attacking the rest of the convoy. MS. Borgestads maneuvering resulted in the safety and escape of the 12 remaining ships from the convoy. The MS. Borgestad were in the end, shut down and sunk right away. All on board, 30 men and one woman, passed away. According to the Brasseys Naval Journal on 1945, the following statements were writing about MS. Borgestad: The story about the Norwegian cargo ship, Borgestad, is an epic that can be compared to one about Rawalpindi or Jervis Bay. Even when it took place three years ago.

 

 

Bygd: 1925 Rederi:
Forlist: 1941-02-12 Tonnasje: 6.750 tdw.

 

 

Mannskapet på MS. Borgestad:

Harald Nergaard - 1.styrmann
Norma Nergaard - Messepike
Gunnar Amundsen - Kokk
Thoralf Thorsen - Kokk
Lars Jøntvedt - Stuert
Trygve Hansen - Smører
Reidar Lysnes Kristiansen - Smører
Bjørn Hansen - Smører
Oskar Worring Bjørnø - Motormann
Bernhoff Morfjord - Motormann
Halvor Severin Andersen - Mekaniker
Godtfred Andersen - 4. maskinist
Rangnvald Halvorsen - 2. maskinist
Kristoffer Johansen - Maskinsjef
Kaare Haraldsen - Matros
Thorleif Nicolaysen - Matros
Olav Benjamin Olsen - Matros
Kjell Palmgren - Matros
Paul Skaugen - Matros
Oskar Torvald Johan Austenå - Sjømann
Halvor Johannes Rogn - Sjømann
Jørgen Hansen - Sjømann
Harry Karlsen - Tømmermann
Georg Gjertsen - Styrmann
Erling Ellingsen - Styrmann
Lars Grotnæss - Skipsfører
Asbjørn Ivar Waag - Messegutt
Øivind Bjørn Pedersen - 3. maskinist
Jens Kristian Hobber - Messegutt
Halvor Bertinius Flaatlien - Båtsmann

 

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@dnas.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager