MT. Bramora

MT. Bramora var på reise alene fra Bandar Abbas til Melbourne med oljelast. Skipet forsvant sporløst. Tyske undersøkelser viser at japansk ubåt I10, kommandørkaptein Tonozuka, senket et skip 14. september 1943 i posisjon0600N og 6700Ø, og konkluderer med at dette må ha vært MT. Bramora. Man vet ikke, men den kjensgjerning at ingen av de 39 om bord overlevde, gir grunn til mistanke om at det fant sted en krigsforbrytelse også her. Den samme Tonozuka hadde vel 14 dager tidligere skutt ned alle overlevende fra MT Alcides, bortsett fra tre som ble tatt som fanger og ført til Japan. (Se også Alcides).

 

 

MT. Bramora was on a lone journey from Bandar Abbas to Melbourne carrying oil. The ship disappeared without trace. According to German research, a Japanese submarine, I10, led by Commander Tonozuka, sunk a ship September 14th of 1942 in the position 0600N, 6700E and concludes that the ship must have been the MT. Bramora. It is not certain, but facts state that none of the 39 on board survived which gives a reason to suspect an act of war crime. The very same Tonozuka had just 14 days prior shot down all survivors of the MT. Alcides, except for three of the crew were taken in as prisoner and brought to Japan. (see MT. Alcides)

 

 

Bygd: 1928 Rederi:
Forlist: 1943-09-14 Tonnasje: 9.560 tdw

 

 

Mannskapet på MT. Bramora:

Cheng Pang - Boy
George Wright - Gunner
Edward Williams - Oiler
George White - Oiler
Ronald Toyer - Gunner
John Summerheyes - Deck Boy
David Ross - Ordinary Seaman
Aage Petersen - Pumpman
Cheng Ting Pek - Boy
John Hofferman - Ordinary Seaman
Robert Gordon - Able Seaman
Han Wee Fong - Boy
Kennet Brown - Oiler
Harold Blanchford - Gunner
Alberto d’ Annunzio - Gunner
Tjøstolv Martinius Espeland - 3. styrmann
Tønnes Vigre - Maskinist|
Egil Trones - Motormann
Julius Emanuel Sollie - 2.styrmann
Bjarne Eugen Skogen - Båtsmann
Sigfred Andreas Olsen - Sjømann
Otto-Jacob Offenberg - Skytter
Hans Hjalmar Nilsen - Elektriker
Harry J. R. Mortensen - Radiotelegr.
Lars Lunde - Maskinist|
Ludvig Ludvigsen - Stuert
Bjarne Lien - Motormann
Andreas Leonhard Larsen - Matros
Berent Elias Krzywinski - Maskinsjef
Erling Andrè Jørgensen - Lettmatros
James Henry Jørgensen - Styrmann
Reidar Johansen - 2. kokk
Tycko Einar Jansson - Stuert
Frank Louis Jacobsen - Motormann
Harald Johan Høsteland - Matros
Magnus Haaheim - Skipsfører
Hans Sigvart Hansen - Tømmermann
Olaf L. Brevik - Motormann
Randulf Asbjørnsen - Matros
Thor Andresen - Lettmatros

 

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@arkivet.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager