MT. Grena

 

MT.Grena var på reise alene og i ballast fra Aden til Abadan. 21, mars 1944 ble hun torpedert av japansk ubåt I26 i posisjon 2048N og 5938Ø. Skipet brakk i to, og bare forskipet fløt en stund før det kantret og sank. Hele besetningen måtte i sjøen da babord livbåter var ødelagt, og styrbord livbåter ikke kunne låres på grunn av slagsiden. Motorlivbåten skled ut i vannet og noen fikk karret seg opp i den. De begynte straks å fiske opp folk fra sjøen. Etter en stund ble en av de andre livbåtene funnet. Den ble rettet opp og lenset. Ved opptelling viste det seg at tre mann var savnet og sju mann alvorlig såret. De overlevende ble møtt av en dhow som førte dem inn til den britiske flystasjonen ved Ras el Hadj. Før de nådde dit, døde en av de sårede. Senere døde ytterligere tre av de sårede, slik at forliset kostet sju mann livet,og av de 3 nordmenn.

 

 

MT. Grena was on a journey alone in ballast from Aden to Abadan. On the 21st of March 1944, was the ship torpedoed by a Japanese I26 submarine in position 2048N, 5938E. The ship broke in half, and only the prow floated on before it capsized and sank. The entire crew had to jump overboard as the portside was destroyed, and the lifeboats at the starboard couldn’t be lowered down because of the heel of the ship. The motorboat eventually slid down into the water and some men boarded it and started to get people out of the water. After a while was one of the other lifeboats found and it was flipped over and quickly emptied of water. After a headcount, it was discovered that there were three men missing and seven was critically wounded. The survivors met a dhow which led them to the British airplane station by Ras el Hadj. But before the arrived there died one of the wounded. later died yet another three of the wounded. in total passed away six men, and three of these were Norwegian

 

 

Bygd: 1934 Rederi:
Forlist: 1944-03-21 Tonnasje: 12.300 tdw

 

 

Mannskapet på MT. Grena:

Francis Topham - Ordinary Seaman
Geoffrey Lewis - Oiler
Tom William Daniel - Saloon Boy
Donal Ball - Gunner
Christian Hermann Jensen - Motormann
Peder K. Pedersen-Grip - 3. mask.
Gunnar Olaf Martinsen - Kokk
Anton Jørgensen - Motormann

 

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:90169114
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@dnas.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager