DS. Gunny

 

DS. Gunny var på reise alene fra Port of Spain, Trinidad for New York med 3.100 tonn manganmalm. 2. mars 1942 ble hun torpedert av tysk U126 i posisjon 2709N og 6633W. DS.  Gunny som var full lastet med malm sank som en stein på under minuttet. Alle mann ble dratt med under av dragsuget. De som kom opp igjen, huket seg fast i vrakgods, hvor også to flåter drev. 13 mann fikk plass på flåtene, som verken hadde mat eller vann. I de påfølgende dager med storm og regn satt folkene gjennomvåte og frosne på flåtene. En var blitt alvorlig skadet og døde den fjerde dag. De 12 overlevende holdt ut til 9. mars, da de ble reddet av et svensk fartøy. 10 nordmenn og fire utlendinger omkom.

 

 

DS. Gunny was on a journey alone from Port of Spain, Trinidad to New York with 3.100 tons of manganese ore. DS. Gunny was on the 2nd of March 1942 torpedoed by a German U126 submarine in position 2709N, 6633W. The vessel which was carrying a heavy shipment of ore sank like a rock in just under a minute. The entire crew were pulled down by the undertow. The ones which managed to get to the surface clambered onto some wreckage, where they spotted two rafts which were drifting in the ocean. 13 men managed to get onto the rafts, but these rafts did not have any food nor any water.  In the following days, the rafts were hit by storms and heavy rain which caused the passengers to be soaked to their bones and chilled to the core.  One of the crew members had been severely wounded and died on the fourth day. The 12 passengers managed to survive until the 9th of March. At this day, they were rescued by a Swedish vessel. 10 Norwegians and four foreigners passed away.

 

 

Bygd: 1920 Rederi:
Forlist: 1942-02-03 Tonnasje: 4.095 tdw

 

 

Mannskapet på DS. Gunny:

Emil Lundquist - Ordinary Seaman
Sergei Leppvik - Stoker
Kurt Fredriksson - Ordinary Seaman
Bror Ekendahl - Stoker
Eugen Oliver Karlsen - 2 styrman
Hans Ole Øgård - Fyrbøter
Asbjørn Stubberud - Fyrbøter
Reidar Karl Johan Robertsen - Maskinist|
Leif Anton Pettersen - Donkeymann
Sigurd Nedberg - Styrmann
Asbjørn Langaas - Matros
Arne Johannes Karlsen - Donkeymann
Arne Kolbjørn Karlsen - Matros
Birger Mikal Jørgensen - Maskinist|
Ole Gården - Styrmann

 

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@dnas.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager