DS. Ingerto

 

DS. Ingerto var på reise i konvoi fra Clyde for Mobile i ballast. I henhold til seilingsinstruksen forlot hun konvoien 11. mars 1942. 12 mars ble hun torpedert trolig av tysk U578 i omtrentlig posisjon 41N og 51W. Alle 32 om bord omkom, hvorav 23 nordmenn.

 

 

DS Ingerto was on a journey as convoy from Clyde to Mobile in ballast. On the 11th of March 1942, in accordance to the sailing instructions, the ship left the convoy. On the 12th of March the ship was probably torpedoed by a German U578 submarine in the probable position of 41N, 51W. All of the 32 crew members, whereas 23 of them Norwegian, passed away.

 

 

Bygd: 1920 Rederi:
Forlist: 1942-03-12 Tonnasje: 4.700 tdw

 

 

Mannskapet på DS. Ingerto:

Oliver Thomsen - Stoker
Charles Thomas - Ordinary Seaman
Felix Savedra Roe - Trimmer
Frank Newman - Ordinary Seaman
Hans Jensen - Trimmer
Sigurd Hansen - Stoker
Cramford Eagelsham - Galley Boy
W.N. Davidson - Mess Boy
Carmel Carmelbi - Able Seaman
Robert Brisland - Ordinary Seaman
Oluf Knudsen - Matr./skytter
Leif Engstrøm - Fyrbøter
Herman Randulf Woldseth - Maskinsjef
Frank Thorsen - Kokk
Johannes Magnus Sundsby - 1.styrmann
Nils Bertin Skarpenes - Stuert
Martin Sandnæs - Matr/skytter
German Rasmussen - Styrmann
Hans Martin Paulsen - Hvalf/sjømann
Alfred Sverre Pedersen - Matros
Johan Christian Olsen - 3. maskinist
Erling Olai Lervik - Maskinist|
Odd Jarle Lesund - Fyrbøter
Thorstein Fredrik Kase - Tømmermann
Adolf Vilhelm Kornelius Kihl - Sjømann
Nils Hjalmar Karlsen - Hvalf/sjømann
Hjalmar Karlsen - Fyrbøter
Sigurd Konrad Jørgensen - Fyrbøter
Karl Erik Sørum Johnsen - 2. styrm.
Anton Georg Rein Ingebrigtsen - Telegrafist
Sigurd Anker Frestad - Skytter
Olaf Thorvald Ellingsen - Skipsfører
Hjalmar A. Davidsen - Donkeymann
Arnold Conton Dahl - Matros

 

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@arkivet.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager