DS. Keret

 

DS. Keret var på reise i konvoi fra Methil Road i ballast for Sidney N.S. (Nova Scotia). Konvoien ble oppløst. 22. august 1940 ble DS.Keret torpedert av tysk ubåt U37 i posisjon 5416N og 2308W. Skipet gikk til bunns på under to minutter, idet forskipet reiste seg opp og forsvant. Om bord fikk man ut en livbåt, men den veltet. Fire mann kom opp på velvet, mens tre mann lå på flåter. Ubåten kom bort til dem på velvet, spurte etter båtens navn etc og forsvant så. De overlevende fikk rettet opp og lenset livbåten, og de tre på flåtene kom om bord. 13 mann, hvorav hele maskinbesetningen, omkom. De overlevende ble tatt opp neste dag og ført til Sydney N.S.

 

 

DS. Keret was on a journey in convoy from Methil Road to Sydney, Nova Scotia, in ballast. The convoy was disbanded and on the 22nd of August 1940 the DS. Keret was torpedoed by a German U37 submarine in the position 5416N, 2308W.  The ship sunk within two minutes, due to the prow breaking and disappeared into the waters. The crew managed to bring out a lifeboat, but it tipped over. Four men boarded the velvet, while three other men laid on rafts. The submarine approached them, asked for the name of the boat and then disappeared. The survivors tipped over the lifeboat and helped the men on the rafts. 13 men, all of them which were machinists, passed away. The very next day the survivors were rescued and carried to Sydney, Nova Scotia.

 

 

Bygd: 1927 Rederi:
Forlist: 1940-08-22 Tonnasje: 2.425 tdw.

 

 

Mannskapet på DS. Keret:

Borge Jensen - Trimmer
Carl G. Hansen - Stoker
David Granath - Stoker
Robert Cameron - Mess Boy
Kristian Fredrik Pedersen - Fyrbøter
Leonhard Larsen - Maskinsjef
Jarl Wingmann Korn Johansen - Stuert
Jacob Andreas Ø. Jacobsen - Maskinist|
Arne Hellum - Fyrbøter
Aksel Birger Hauglund - Båtsmann
Olaf Markus Hagerupsen - Donkeym.
Aleksander Eikevold - Matros
Kåre Nikolai Andersen - Lettmatros

 

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@arkivet.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager