MT. Nyholt

 

MT. Nyholt gikk i konvoi, da hun mistet konvoien i tåke og orkan sør for Grønland på reise fra Reykjavik til New York. Den 17. januar 1942 klarnet været, og samme kveld rammet den første torpedoen fra tysk U87 skipet i posisjon omtrent 180 n. mil sør av Cape Race. Eksplosjonen rammet tre av tankene, men skipet fløt.Kapteinen besluttet å gå i sik-sak kurs for Newfoundland. To nye torpedoer traff senere om natten 18. januar, og folkene ble beordret i båtene. To omkom da de falt i sjøen. MT. Nyholt ble så lagt under kanonild fra ubåten. Skipet flammet opp og sank. Skipslegen, den senere så kjente Adam Egede Nissen, stelte så godt det kunne la seg gjøre med de mest forkomne. De overlevende i to livbåter var sterkt medtatt av sjokk og bitende kulde og noen døde. Den 20. januar blåste det opp igjen til storm, og sleperen mellom de to livbåter brakk. Den ene livbåten med 15 mann forsvant og ble aldri mer sett. Etter ni dager ble overlevende fra den ene livbåten observert av fly og tatt opp av kanadisk  jager og landsatte dem i Halifax dagen etter. I alt mistet Nyholt 19 mann.

 

Nyholt was in a convoy when it was hit by dense fog and a hurricane. The ship lost its convoy just south for Greenland while it was on a journey from Reykjavik to New York. At the 17th of January 1942, the weather cleared and that is when the first torpedo fired from a German U87 Submarine. This happened about 180 nautical miles from Cape Race. The explosion hit three of the tanks, but the ship was still afloat. The captain decided to sail in a zig-zag pattern towards Newfoundland. Two new torpedoes hit the ship at the night of 18th January, and the crew was brought into the lifeboats. Two died when the fell into the sea. MT. Nyholt received heavy cannon fire from the submarine and went up in flames and sunk shortly after. The ship doctor tried to the best of his abilities to tend the wounded in the lifeboats. The survivors in the two boats was struck hard by both shock and freezing temperatures and some died here. At the 20th of January, a new storm blew in. This storm caused the towline to break and the two life boats was split apart where one of the boats with 15 survivors where never seen again. The other boat was discovered nine days later by a Canadian plane and was brought to Halifax the day after. 19 of the crewmembers on MT. Nyholt died.

 

 

Bygd: 1931 Rederi:
Forlist: 1942-01-18 Tonnasje: 12.350 tdw

 

 

Mannskapet på MT. Nyholt:

Edward Worthington - Mess Boy
Emil Hornfelt - Oiler
Robert Griffith Griffiths - Gunner
Michael Duffy - Oljer
Albert Adams - Mess Boy
Oscar Abrahamsen - Motorm.
Henry Johan H. Torsnes - Matros
Halvor Sverkelid - Styrmann
Ragnvald Skåland - Motormann
Knut Martin Mæland - Maskinsjef
Thorvald Karlsen - Motormann
Christian Johnsen - Elektriker
Gunnar Jacobsen - 3. maskinist
Harry Hopland - Byssegutt
Henry Johan Henriksen - Matros
Tørris Heggelund - Stuert
Lauritz Johan Frantzen - Lettmatros
Joachim (John) Erstad - Matros
Olaf Egeland - Maskinsjef
Kåre Dahl - Kokk
Alf Peder Andersen - Skipsfører

 

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@arkivet.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager