DS. Ruth I

 

DS. Ruth I var på reise i østgående konvoi for Storbritannia lastet med stål, trelast og props. 6. april 1944 ble hun torpedert av tysk U302 i posisjon 4504N og 3520W. Ruth 1 knakk på midten. I maskinrommet, som straks ble fyllt med vann, omkom tre mann. En selvlaget flåte akterut rommet resten av besetningen. 19 mann kom klar av skutesiden før surringene til dekkslasten brakk. Ruth 1 sank 20 minutter etter torpederingen. 36 overlevende ble tatt opp av eskortefartøy.

 

 

DS. Ruth I was on a journey in an east going convoy for the Great Britain loaded with steel, wood and pulp. On the 6th of April 1944, was the vessel torpedoed by a German U302 submarine in position 4504N, 3520W. Ruth 1 broke in half. Three men passed away in the machine room which was quickly filled with water. A self-made raft managed to have enough room for the rest of the crew. 19 men managed to get away from the ship side as the lashings of the cargo on the deck broke. Ruth 1 sank 20 minutes after the torpedo attack. 36 survivors were rescued by an escort vessel.

 

 

Bygd: 1900 Rederi:
Forlist: 1944-04-06 Tonnasje: 5.800 tdw.

 

 

Mannskapet på DS. Ruth I:

Kai Elmer Seiler - Stoker
Ernest Meekin - Oiler
John Kristoffer Halvorsen - Sjømann
Holger Larsen - Fyrbøter

 

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@arkivet.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager