MS. Vibran

MS.Vibran var på reise fra Cardiff til Halifax i ballast. På grunn av sin hurtighet gikk Vibran alene vestover. Ifølge tyske rapporter ble hun torpedert 23. september 1942 av tysk U582 i posisjon 4245N og 4245W. Alle om bord omkom. En medvirkende årsak til dette kan være at det blåste hardt på ruten som MS.Vibran gikk i. 34 nordmenn og tre briter omkom. Dertil omkom 10 passasjerer, en nordmann, en amerikaner og åtte briter.

 

Vibran was on a journey from Cardiff to Halifax without cargo. Vibran was traveling alone westwards because of its speed. According to German rapports the ship was torpedoed 23rd of September 1942 by a German U582 submarine at 4245N, 4245W. Everyone aboard the ship died. One reason for the deaths of the crew and passengers might be the heavy winds in the area around the route MS. Vibran sailed. 34 Norwegians and three Brits died as well as 10 passengers which consisted of, one Norwegian, one American and eight Brits.

 

 

Bygd: Helsingør 1935 Rederi:
Forlist: 1942-09-23 Tonnasje: 3.000 tdw

 

 

Mannskapet på MS. Vibran:

Kenneth A. Humphreys - Mess Boy
William Sydney Davis - Telegraphist
Bertie Aitken - Mess Boy
Kristian Berhard Møller - Byssegutt
Jakob Ytrøy - Matros
Hans Berg Wicklund - Smører
Ragnvald Walvatne - Maskinsjef
Eilert Thomassen - Smører
Hans Bernhard Særsten - Matros
Frithjof Svendsen - Stuert
Torolf Oliver Skogen - Byssegutt
Edvard Sirnes - 3. maskinist
Alf Johan Sjursen - Frysemaskinist
Marton Selbach - Matros/skytter
Peder Samsonsen - Båtsmann
Harry Emanuel Refne - Styrm/telegrafist
Peder Pedersen - Styrm/telegr.
Per Erik Palm - Skipsfører
Thorleif Olsen - Stuert
Johan Olaf Olavesen - Hvalf/sjømann
Hans Larsen - Maskinassistent
Sevald E. Kvitanes - Tømmermann
Bjarne Korsnes - Matros
Alf Kolbein Johnsen - Matros
Egil Brynjulf Johnsen - Styrmann
Jens Thoralf Johannesson - Maskinist|
Hans Villy Jensen - Motormann
Jakob Normann Holme - Smører
Arvid Gannestad - Salonggutt
Ingolf Johan Færaas - Matros
Nils Figved - Elektriker
Alf Eriksen - Motormann
Reidar Øivind Christiansen - Matros
Per Bryn - Lettmatros
Rikart Johan Berge - Skytter
Hilmar Meinich Bache - Kokk
Harald Aksdal - Styrmann
Ragnvald Amundsen - Motormann

 

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@dnas.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager