Bilderettigheter og opphav

Rettighetene til fotografiene på nettsiden
varierer ut fra motiv og tid

Fotografiene av omkomne sjøfolk fra første verdenskrig er i hovedsak hentet fra bildene som ble samlet inn til en protokoll som ble laget i forbindelse med opprettelsen av minnesmerket i 1926. Norsk senter for krigsseilerhistorie har tatt i mot Sjømannshjemmet i Stavern sitt arkivmateriale med Minnehallen, og den originale publikasjonen med bildene av sjøfolkene er en del av dette arkivet.

Fotografiene av sjøfolkene fra andre verdenskrig er i hovedsak hentet fra bokverket «Våre falne», som ble gitt ut etter andre verdenskrig over alle norske krigsdødsfall.

Fotografiene av skip er i hovedsak mottatt fra Lillesand sjømannsforening, som har samlet inn disse til sin nettside Sjøhistorie.no, og som også for andre verdenskrig er å finne i Krigsseilerregisteret.no.

Fotografiene utenfor og inne i Minnehallen er i hovedsak tatt av fotograf Espen Braathen. Disse fotografiene er beskyttet av opphavsrett. Evt. offentlig bruk av disse bildene må på forhånd avklares med Norsk senter for krigsseilerhistorie, i tillegg til at fotografen må krediteres.

Andre øvrige fotografier på nettsiden som er beskyttet av opphavsrett er direkte ført inn i bildeteksten til det enkelte bilde.