Andre verdenskrigKristen Petrus Naley

Kristen Petrus Naley omkom da han ble tvunget til å lose det tyskregistrerte DS Stockholm som ble torpedert av en britisk ubåt utenfor Stavanger 22. januar 1945.