Andre verdenskrigOle Hagbart Jørgensen

Oppført som gravlagt på Tjøme gravkapell 30. oktober 1943 i følge notis i Bygdenes blad 27. oktober. Jørgensen er i noen kilder også oppført med etternavnet Rove.