Andre verdenskrigSverre Olsen

Sverre Olsen var ombord på utenlandske SS. Melville. Han ble syk og bragt i land i Montevideo hvor han døde 27. januar 1944