Personvern

Gjelder Minnehallen.no, driftet av Norsk senter for krigsseilerhistorie
ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn for registreringen av omkomne krigsseilerne, i sammenheng med publikumshenvendelser og om besøkende på våre internettsider, hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene samt hvordan vi ivaretar våre brukeres rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.

Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven.

Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven.

«Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse og epostadresse.

Minnehallen.no driftes av Norsk senter for krigsseilerhistorie ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter på vegne av Sjømannshjemmet i Stavern. Det er Sjømannshjemmet i Stavern som er eiere av nettsiden og informasjonen som er der.

Behandlingsansvarlig:

Direktør er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Med «behandlingsansvarlig» menes i loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes.

Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven.

Hvilke personlige data lagrer Norsk senter for krigsseilerhistorie og hvordan benyttes disse personopplysninger:

Vi samler inn personopplysninger i sammenheng med publikumshenvendelser til Norsk senter for krigsseilerhistorie. Informasjon om publikum anvendes i sammenheng med behandling av publikumshenvendelse, ved avlevering/overlevering av informasjon/dokumentasjon og publikum føres opp i logg (kun til intern bruk) over de som har henvendt seg (muntlig/skriftlig) til Norsk senter for krigsseilerhistorie.

Slike opplysninger er: fornavn og etternavn, e-postadresse, bostedsadresse, telefonnummer, og eventuelt innhold i skriftlig korrespondanse. Disse opplysningene utleveres ikke til andre parter.

Alle krigsseilerne som registreres på nettsiden omkom under første eller andre verdenskrig. Fra pålitelige kilder  registreres informasjoner om krigsseilerne som eksempelvis:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Fødselsdato
 • Dødsdato
 • Dødssårsak (regulert om arkivmateriale registreres fra og dette er klausulert)
 • Siste skip
 • Hjemsted
 • Nasjonalitet
 • Kjønn
 • Stilling
 • Omkommet WW1
 • Omkommet WW2

 

Automatisk lagring av informasjon:

Minnehallen.no benytter som de fleste andre nettsteder informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små informasjons-filer som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan når som helst avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler.

Hvem deler vi opplysningene med?

Norsk senter for krigsseilerhistorie har tredjeparts tjenesteleverandører i forhold til drift og support av IT og Web-baserte tjenester, samt serverleie: Fjellvann AS.

Vi inngår skriftlige avtaler med tredjeparter vi deler opplysninger med og stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert kravene til informasjonssikkerhet.

I den utstrekning det er pålagt ved lov eller rettslig avgjørelse eller nødvendig for etterforskning av mulige lovbrudd mot vår virksomhet vil relevante opplysninger kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller eventuelle andre berettigede.

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk.

Hvor lenge oppbevares personopplysningene?

Vi oppbevarer personopplysningene så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittene ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere. Informasjon/dokumentasjon om krigsseilerne registrert i Minnehallen.no, er tenkt at skal være der «permanent».

Hvordan kan jeg kontakte Norsk senter for krigsseilerhistorie?

Dersom du har henvendelser som gjelder persondata kan vi nås på følgende måter:

Brev: Norsk senter for krigsseilerhistorie, Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, Vesterveien 4, 4616 Kristiansand.

E-post: minnehallen@arkivet.no

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 28.05.2020.

Vi forbeholder oss retten til å endre våre retningslinjer på et senere tidspunkt.