Andre verdenskrigDS. Annavore

 

 

DS. Annavore var på reise i konvoi fra Huelva via Gibraltar til Aberdeen lastet med 4.800 tonn jernmalm. Minst sju tyske ubåter lå og ventet på konvoien. DS.Annavore ble 21. desember 1941 torpedert av tysk U567 i posisjon 4355N og 1950W, ca 500 n. mil vest av Kapp Finisterre. Fartøyet dukket ned med baugen og sto i løpet av et minutt nesten loddrett i sjøen og sank umiddelbart. Bare to matroser og to maskinfolk overlevde. De kunne fortelle at under oppholdet i sjøen hørte de ropene fra flere av mannskapet og så lys fra flere redningsvester. En av korvettene kom til, men fant bare de fire. 27 nordmenn, seks briter og en amerikaner omkom. To av de omkomne var passasjerer. U567 ble dagen derpå senket av konvoiens eskorteskip.

 

 

DS. Annavore was on a journey in convoy from Huelva via Gibraltar to Aberdeen loaded with 4800 tons of iron ore. At least seven German submarines were waiting in ambush for the convoy. DS. Annavore was at the 21st of December 1941 torpedoed by a German U567 submarine in position 4355N, 1950W, approximately 500 nautical miles west for Cape Finisterre. The ship went underwater with its bow and in under a minute the ship stood vertically up from the waters and sank immediately. Only two sailors and two machinists survived. They said that while they were in the waters they could hear the shouts of other crew members and could see their lights from the life jackets. A corvette came to the site and started rescuing people, but they only found four people in the waters. 27 Norwegians, six Brits and an American died. Two of the deceased were passengers. The German U567 submarine was the day after sunk by the convoys escort ship.

 

 

Om DS. Annavore

 • Nasjonalitet

  -

 • Bygd

  1921

 • Forlist

  1941-12-21

 • Rederi

  G. Stray & Sønn

 • Tonnasje

  5.500 tdw

Falne