Andre verdenskrigDS. Bollsta

 

DS.Bollsta lå i den framskutte allierte basen Bari i Italia med forsyninger til de allierte stridskreftene. 2. desember 1943 ble Bollsta, som et av mange skip, utsatt for kraftige tyske flyangrep. DS.Bollsta ble senket. Hele mannskapet kom i land, men flere av dem var hardt såret. De fikk den beste behandling som kunne skaffes, men livet til seks mann sto ikke til å redde. Den direkte årsak til at DS.Bollsta sank, var at de tyske flyene hadde truffet et ammunisjonsskip. Dette sprang i lufta inne mellom tettpakkede ankerliggende fartøyer. Olje og bensin fra et tankskip ble antent og spredte seg raskt over hele havnen. Et skip med giftgass sprakk og slapp løs sin farlige last. Livbåter og flåter fra 17 skip kjempet seg til land gjennom flammer og dødbringende luft. Over 1.000 mennesker satte livet til enten om bord eller senere på sykehus. De fleste var sjøfolk.
DS. Bollsta ble hevet og reparert  i 1948 og seilte videre  under italienske eiere frem til den ble hugget i 1969.

 

 

 

 

DS Bollsta was docked in the prominent allied base, Bari, in Italy, with supplies for the allied forces. On the 2nd of December 1943 the Bollsta, along with many other ships, was heavily under attack by German airstrikes. The DS. Bollsta sunk. The entire crew got to the shore, but many of them were heavily wounded. They got the best treatment that was possible at the given time, but the life of six men were lost. The DS. Bollsta sunk due to the German airplanes striking an ammunition ship, it blew up in a place where many ships were anchored close to each other. The oil and gasoline from a tanker were lit and spread like a wildfire on the entire harbor. A vessel carrying dangerous cargo with poisonous gas, cracked and leaked the gas. Lifeboats and rafts from 17 ships fought hard to get to shore through fire and flames and poisoned air. Over 1000 people risked their lives either on the deck or in the hospitals. Most of the people were sailors.

DS Bollsta was raised and repaired in 1948 and continued to sail with Italian owners until it was scrapped in 1969.

Om DS. Bollsta

 • Nasjonalitet

  -

 • Bygd

  1924

 • Forlist

  1943-12-02

 • Rederi

  Fred Olsen

 • Tonnasje

  3.000 tdw

Falne