World War IIDS Corvus

DS Corvus var på reise i konvoi fra Garston til Plymouth med 1800 tonn kull. Skipet ble torpedert 27. februar 1945 av den tyske ubåten U-1018 sju nautiske mil utenfor Lizard Point. Torpedoen rev opp hele styrbord side, slik at skipet sank med stor slagside i løpet av et par minutter. Noen av besetningen fikk løst opp en flåte, men flertallet måtte i sjøen. Åtte mann ble drept momentant eller druknet. De overlevende ble landsatt i Falmouth av et irsk og svensk skip. Eskorten gikk senere til motangrep og senket U-1018.

SS Corvus was on a journey in convoy from Gaston to Plymouth with 1800 tons of Coal. On the 27th February 1945, the vessel was torpedoed by the German uboat U-1018 just seven nautical miles away from Lizard Point. The torpedo tore up the entire portside, so that the ship sank with a massive heel in a few minutes. Some crew members managed to set loose a life boat, but most of them had to jump overboard. Eight men were killed instantly or drowned afterwards. The survivors were brought to Falmouth by an Irish vessel and a Swedish ship. The escort ship later retaliated, and U-1018 was destroyed.

About DS Corvus

 • Nationality

  11659

 • Built

  1921

 • Wrecked

  27.02.1945

 • Carrier

  Det Bergenske Dampskipsselskap, Bergen

 • Tonnage

  2180 dvt

Casualties