World War IIDS Framnæs

DS Framnæs var en rutebåt som ble angrepet 8. november 1944 på vei sørgående Nordfjordrute av allierte fly ved Apeneset. Angrepet var trolig mer myntet på en tysk konvoi som lå oppankret samme sted. Framnæs ble skadet og kjørt på land ved Apeneset. På skipet var det utenom besetningen, 60-70 passasjerer, samt en del levende dyr blant godset. To av besetningen og seks passasjerer omkom i angrepet. Framnæs ble reparert og seilte videre under resten av krigen. Skipet ble hugget opp i 1951.

About DS Framnæs

 • Nationality

  11659

 • Built

  1858

 • Wrecked

  -

 • Carrier

  Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane,Bergen

 • Tonnage

  248 brt

Casualties