Andre verdenskrigDS Ingerfire

DS Ingerfire var på reise i ballast fra Storbritannia til Halifax, og mistet konvoien i stormfullt vær. Ingerfire lå alene da skipet 11. april 1943 ble torpedert av den tyske ubåten U-613 i posisjon 5148N og 4230W. Skipet ble truffet av to torpedoer. Livbåtene var såvidt huket løs av taljene da den tredje torpedoen traff. Den ene livbåten kantret, og den andre fikk en flåte over seg og ble fylt med vann. Ingerfire reiste seg til værs og sank så hurtig at alle om bord måtte hoppe i sjøen. Flåten ble lempet klar av livbåten, og begge båtene fortøyd i den. Sjøfolkene i sjøen ble fisket opp, de fleste mer eller mindre skadet. Til slutt var 28 mann i sikkerhet. Neste morgen kom en ubåt opp langs siden og spurte etter navn og andre opplysninger. En jager ble oppmerksom på livbåtene, og sammen med en korvett plukket de opp de 28 overlevende. Åtte mann omkom i forliset.

SS Ingerfire was on a journey in ballast from Great Britain to Halifax and lost the convoy in a storm. On the 11th of April 1943 Ingerfire was anchored alone when it was torpedoed by the German uboat U-613 in the position 5148N, 4230W. The vessel was struck by two torpedoes. Barely were the lifeboats unhooked by the wires when the third torpedo struck the vessel. One of the lifeboats capsized, the other had a raft land on top of it and were filled with water. Ingerfire rose to a vertical position and sunk so quickly that everyone on board had to jump overboard into the water. The raft was removed from the lifeboat and then the lifeboats moored to the raft. People in the waters were picked up, most of them wounded. In the end, they had saved 28 men. On the next day, a submarine emerged alongside the boats and asked for their names and other information. A destroyer observed the lifeboats and together with a corvette picked up the 28 survivors. Eight men perished in the sinking.

Om DS Ingerfire

 • Nasjonalitet

  11659

 • Bygd

  1905

 • Forlist

  11.04.1943

 • Rederi

  Jacob Kjøde, Bergen

 • Tonnasje

  6200 dvt

Falne