Andre verdenskrigDS Norse King

DS Norse King var på reise i konvoi fra Belfast til Boston med 5400 tonn kull. Konvoien bestod av 45 skip og den ble angrepet av flere i et tre dagers slag. 14 skip og en tysk ubåt gikk ned. Den 28. desember 1942 ble Norse King ble truffet  av torpedo i posisjon 5145N og 2350W. Det så ut til at skipet kunne berges, og besetningen rodde om bord igjen, startet maskinen og satte kurs for Azorene. Skipet ble sist sett i posisjon 4325N og 2718W. Det var det siste man hørte fra skipet. Senere har tyske opplysninger kommet til som viser at fartøyet igjen ble torpedert av den tyske ubåten U-435 og deretter lagt under artilleri-ild. Hele mannskapet omkom i forliset.

SS Norse King was on a journey in convoy from Belfast to Boston carrying 5400 tons of coal. The convoy consisted of 45 ships and it was attacked by several uboats in a three-day long battle. 14 ships and a German uboat was sunk. On the 28th of December 1942, Norse King was torpedoed in the position 5145N, 2350W. It appeared that the ship could be saved, so the crew rowed back to the ship and boarded it again, started the engine and set sail for the Azores. Norse King were last seen in the position 4325N, 2718W and that was also the last time anyone heard from the ship. German sources cite that the ship was yet again torpedoed by the German uboat U-435 and afterwards shelled with artillery. The entire crew perished in the sinking.

Om DS Norse King

 • Nasjonalitet

  Flagg Norge

 • Bygd

  1920

 • Forlist

  29.12.1942

 • Rederi

  Odd Godanger, Oslo

 • Tonnasje

  8800 dvt

Falne