Andre verdenskrigDS. Prinsesse Ragnhild

Senkningen av hurtigruteskipet DS.Prinsesse Ragnhild 23. oktober 1940 var det første krigsforliset som rammet et hurtigruteskip i ordinær rute. Skipet var for nordgående, på vei fra Bodø til Lofoten. Like nord for Bodø, ved Landegode, inntraff en voldsom eksplosjon som rev opp bunnen på skipet, og i løpet av få minutter gikk hun ned, trolig støtt på en mine. Hvor mange mennesker som var om bord, har det ikke vært mulig å fastslå. Besetningen utgjorde 50 personer, og det var anslagsvis 90 norske passasjerer med skipet. Den store usikkerheten knytter seg til antall tyskere som var med. I sjøforklaringen ble det oppgitt 140, noe som utvilsomt var i underkant. Tyskerne ønsket ikke å oppgi noe eksakt antall. Ifølge beretningen fra forliset synes antall mennesker om bord å ha vært ca 400-450. Det utspant seg vonde og dramatiske episoder i arbeidet med å få ut livbåtene. Ikke minst skapte panikk blant de mange tyskere, som var uvant både med skip og sjø, vanskeligheter. Et enestående redningsarbeid ble utført av fartøyer som kom til, først og fremst frakteskuten Batenfjord, som plukket opp 142 mennesker, av dem 79 nordmenn. I alt omkom 54 passasjerer og 25 av skipets besetning. Anslagsvis 150-200 tyskere omkom.

Om DS. Prinsesse Ragnhild

 • Nasjonalitet

  -

 • Bygd

  Fredrikstad 1931

 • Forlist

  1940-10-23

 • Rederi

  Det Nordenfjeldske

 • Tonnasje

  1.590 br.t.

Falne