Andre verdenskrigDS Prominent

DS Prominent skulle losse krigsmateriell i Tjilatjap på Javas sørkyst, men måtte rømme byen da de alliertes forsvar mot japanerne brøt fullstendig sammen. Den 1. mars 1942 forlot skipet stedet sammen med en rekke andre fartøyer. Samtlige var uvitende om at sterke japanske sjøstridskrefter krysset havet sør av Java med speiderfly. Neste dag ble Prominent angrepet og senket av en japansk krysser. Tre nordmenn og 14 kinesere mistet livet. De øvrige om bord ble reddet av et nederlandsk passasjerskip og ført til Fremantle. Seks eskorteskip og 11 handelsskip led samme skjebne som Prominent. I selve Tjilatjap havn ble 17 allierte skip senket under det japanske angrepet på stedet.

SS Prominent was supposed to load war material to Cilacap, Java, but the ship had to leave due when the allied forces defence collapsed against the Japanese. On the 1st of March 1942 the ship, alongside other vessels, left the city. Unbeknownst to them, the Japanese had naval forces cross the ocean southbound of Java with the help of scout planes. On the 2nd of March 1942, Prominent were attacked and sunk by a Japanese cruiser. Four Norwegians and 14 Chinese sailors lost their lives. The remaining crew-members were saved by a Dutch passenger ship and brought to Fremantle. Six escort ships and 11 merchant ships suffered the same fate as Prominent. In the harbor of Cilacap, 17  other allied ships were destroyed by the Japanese forces.

 

Om DS Prominent

 • Nasjonalitet

  11659

 • Bygd

  1918

 • Forlist

  02.03.1942

 • Rederi

  Odland Jacob , Haugesund

 • Tonnasje

  3030 dvt

Falne