World War IIDS Ruth I

DS Ruth I var på reise i østgående konvoi for Storbritannia lastet med stål, trelast og props. Den 6. april 1944 ble skipet torpedert av den tyske ubåten U-302 i posisjon 4504N og 3520W. Skipet knakk på midten. I maskinrommet, som ble fyllt med vann, omkom tre mann. En selvlaget flåte akterut rommet resten av besetningen. 19 mann kom klar av skutesiden før surringene til dekkslasten brakk. Skipet sank 20 minutter etter torpederingen. 36 overlevende ble tatt opp av et eskortefartøy.

SS Ruth I was on a journey in an east going convoy for the Great Britain loaded with steel, wood and pulp. On the 6th of April 1944, was the vessel torpedoed by the German uboat U-302 in position 4504N, 3520W. Ruth I broke in half. Three men passed away in the machine room which was quickly filled with water. A self-made raft managed to have enough room for the rest of the crew. 19 men managed to get away from the ship side as the lashings of the cargo on the deck broke. The ship sank om 20 minutes after the torpedo attack. 36 survivors were rescued by an escort vessel.

About DS Ruth I

 • Nationality

  11659

 • Built

  1900

 • Wrecked

  06.04.1944

 • Carrier

  Brummenæs & Torgersen, Haugesund

 • Tonnage

  5800 dvt

Casualties