World War IIDS. Samnanger

 

DS. Samnanger var på reise fra Halifax til Sierra Leone i ballast. DS. Samnanger mistet konvoien og siden hørte ingen noe fra skipet. Ifølge tyske rapporter ble skipet torpedert og skutt i brann av tysk U99 i posisjon 54N og 18W. Skipet ble først truffet av en torpedo, men da det ikke sank, besluttet ubåten å senke det med kanonild. Mer enn 50 granater raserte det norske skipet og satte det i brann. Skipet forvandlet seg til et flammende vrak i sterk vind og opprørt sjø. Ubåten fant ingen overlevende. Hele besetningen på 30 omkom, 25 nordmenn, to briter, to spanjoler og en svenske.

 

 

DS. Samnanger was on a journey from Halifax to Sierra Leone in ballast. Samnanger disbanded from the convoy and no one had heard from it ever since. According to German sources, the ship was torpedoed and was fired upon until it burst into flames by a German U99 submarine in position 54N, 18W. The ship was at first hit by a torpedo, but due to the ship not sinking at first, the submarine decided to properly sink the ship with gunfire. More than 50 grenades razed the Norwegian ship and burst it into flames. The ship turned into a flaming wreck with the help from a strong gust of wind and startled waves. The submarine found no survivors. The entire crew of 30 men passed away; 25 Norwegians, two Brits, two Spaniards and a swede.

About DS. Samnanger

 • Nationality

  -

 • Built

  1918

 • Wrecked

  1940-12-02

 • Carrier

  Westfal-Larsen

 • Tonnage

  7.365 tdw.

Casualties