World War IIDS Selbo

DS Selbo var med som ammunisjons- og forsyningsskip under den allierte landgangen i Nordafrika november 1942. Skipet  var et av de første skip som løp inn til Alger.27. november 1942 ble hun dirigert videre til Bone med sin last av petroleum i kanner. Den 28. november 1942 ble skipet angrepet av tyske fly 15. n. mil av Cape Cavallo. En flytorpedo traff akterskipet, lasten eksploderte og fartøyet sank hurtig. Flere av mannskapet hoppet til sjøs, og det lyktes å få motorbåten på vannet før den tok fyr. Åtte mann reddet seg i den. Av dem som hoppet til sjøs, ble ni mann reddet av et eskorteskip og tatt med til Bone. Her døde to mann.Totalt omkom 13 mann, 10 nordmenn og tre briter gikk ned med Selbo.

SS Selbo was used as an ammunition/supply ship during the allied invasion of North Africa in November 1942. The ship was one of the first ships that sailed to Alger. On the 27th of November 1942 the ship was directed towards Bone with her cargo which consisted of cans with petroleum. At the 28th of November 1942 the ship was attacked by German aircraft 15 nautical miles from Cape Cavallo. An aerial torpedo hit the afterbody which caused the cargo to explode which again resulted the ship to sink. Several crewmembers dived into the sea, they also managed to save one of the motorboats before it was set ablaze. Eight men boarded this motorboat. Only nine of the men who dove into the sea was rescued by an escort ship and was brought to Bone. Two men passed away after being brought to Bone. In total 13 men, 10 Norwegians and three Britons perished in the sinking.

About DS Selbo

 • Nationality

  11659

 • Built

  1921

 • Wrecked

  28.11.1942

 • Carrier

  Wahlstrøm, Einar,Oslo

 • Tonnage

  2560 dvt

Casualties