Andre verdenskrigDS Storviken

DS Storviken var på reise fra Mombasa til Aden med kull. Skipet hadde en besetning på sju norske offiserer og 44 kinesere. Den 1. oktober 1943 ble Storviken torpedert av den japanske ubåten I-10 (Kommandørkaptein Tonozuka) i gulfen utenfor Aden i posisjon 1145N og 4807O. Storviken gikk ned på tre minutter, men skipsfører Øistein Apold visste at 42 mann hadde kommet fra borde i livbåt. Selv prøvde han sammen med fire mann å få ut giggen, men den kantret og ble tatt med ned av dragsuget. De måtte redde seg på vrakgodset. Ubåten kom opp langs siden av livbåten og tok 3. styrmann Finn Kjellevik og en kineser som fanger. Deretter ga ubåten full fart slik at ubåtens propell knuste livbåten. En del av sjøfolkene ble drept og såret av propellen. Etter denne ugjerningen passerte ubåten over ulykkesstedet og praiet med sadistisk fryd de som lå i vannet. 19 mann berget seg senere på en flåte, der seks mann døde av utmattelse. Noe senere ble 17 mann tatt opp av et britisk krigsfartøy og ført inn til Aden. Kjellevik satt som krigsfange i Japan til høsten 1945. Kommandørkaptein Tonozuka var den samme ubåtkapteinen som hadde tatt livet av alle overlevende fra Alcides og Bramora med rifte- og kanonskudd etter torpedering kort tid i forkant av angrepet på Storviken. 3 nordmenn og 34 kinesere omkom i forliset.

SS Storviken was on a journey from Mombasa to Aden with coal. The ship had a crew of seven Norwegians and 44 Chinese. At the 1st of October 1943 the ship was torpedoed by the Japanese submarine I-10 (Commander Tonozuka) in the gulf outside of Aden in the position 1145N, 4807E. Storviken sank in three minutes, but Captain Øistein Apold was sure that 42 men had gotten into the lifeboats. The Captain tried along with four men to get out the captain’s gig, but it capsized and was dragged down by the undertow. The Norwegian Captain and his men had to save themselves on wreckage. The Japanese submarine emerged from the water alongside of the boat and took the third mate Finn Kjellevik and a Chinese as prisoners. Then the submarine went full speed ahead and this made the propeller hole the lifeboat which again wounded or killed people aboard. The submarine passed through the wreckage and mocked the survivors and the dead. 19 men saved themselves on a raft, but six men later died of exhaustion. A British vessel arrived some time later and rescued 17 men and brought them to Aden. Kjellevik was kept as a prisoner of war in Japan until fall 1945. Commander Tonozuka was the same man who had killed the survivors from Alcides and Bramora. Three Norwegians and 34 Chinese perished in the sinking.

Om DS Storviken

 • Nasjonalitet

  Flagg Norge

 • Bygd

  1917

 • Forlist

  01.10.1943

 • Rederi

  Wallem & Co, Bergen

 • Tonnasje

  7583 dvt

Falne