Andre verdenskrigDS Torvanger

DS Torvanger var på reise fra Halifax med krigsmateriell til Alexandria via Cape Town.  Skipet ble torpedert 23. juni 1942 av den tyske ubåten U-84 i posisjon 3390N og 4130W. Skipet brakk i to og gikk ned på få minutter. Tre mann i maskinen og en mann akterut ble drept. Trass i sterk slagside fikk mannskapet ut to livbåter midtskips, men løs dekkslast hindret folkene akterut å nå midtskipet. Noen hoppet til sjøs, mens andre satte seg på flåtene oppe på hustaket, tok det med ro til skipet sank og flåtene fløt opp. Ubåten kom opp og tilbød seg til å ta imot sårede, men dette ble avslått. Skadede livbåter ble provisorisk reparert. En fikk også tak i en tredje livbåt og satte seil for Azorene. Den 30. juni ble en av båtene tatt opp av et nederlandsk fartøy. De to andre livbåtene kom velberget inn til Fayal på Horta 5. juli. To nordmenn, en kanadier og en brite omkom i forliset.

SS Torvanger was on a journey from Halifax, carrying munitions to Alexandria via Cape Town. On the 23rd of June 1942, the vessel was torpedoed by the German uboat U-84 in position 3390N, 4130W. The vessel broke in two and sunk within a few minutes. Three men in the machine room and a man in the aft were killed. Despite a strong heel the crew managed to ready two lifeboats on the midships, but due to loose cargo on the deck it prevented the crew on the aft to reach the midship. Some of them jumped overboard, while others boarded rafts on the roof and calmly waited for the ship to sink so the rafts would float. The uboat emerged and offered to take in any wounded, but the offer was declined. The damaged lifeboats were repaired. A third lifeboat was found and set sail for the Azores. On the 30th of June one of the lifeboats were taken in by a Dutch ship. On the 5th of July, the two other lifeboats safely arrived to Fayal at Horta. Two Norwegians, a Canadian and a Briton perished in the sinking.

Om DS Torvanger

 • Nasjonalitet

  Flagg Norge

 • Bygd

  1920

 • Forlist

  23.06.1943

 • Rederi

  Westfal - Larsen & Co., Bergen

 • Tonnasje

  10750 dvt

Falne