Andre verdenskrigMS Borgestad

MS Borgestad var på reise fra Freetown til Storbritannia lastet med bomull. Skipet var ledet konvoien som ble angrepet av den tyske tunge kryssseren Admiral Hipper 12. februar 1941 i posisjon 3712N og 2120W. På Borgestad oppfattet man straks situasjonen, og skipet tok opp kampen med sin ene kanon og styrte mot det tyske krigsskipet. Admiral Hipper tok i bruk alt den hadde av skyts, og på grunn av Borgestads heltemodige innsats måtte tyskerne oppgi angrepet på resten av konvoien. Borgestads manøvre førte til at de resterende skipene i konvoien, til sammen 12 av 19 i konvoien, klarte å unnslippe. Borgestad ble til slutt skutt i senk og gikk rett ned. Alle om bord, 30 mann og en kvinne, omkom. I Brasseys Naval Journal for 1945 står følgende om MS. Borgestad: «Historien om det norske lasteskipet Borgestad er et epos som kan sammenliknes med det om Rawalpindi eller Jervis Bay. Skjønt hendelsen fant sted for tre år siden.»

MS Borgestad was on a journey from Freetown to UK loaded with cotton. The ship was the leader of the convoy of 19 ships and on the 12th of February 1941, the convoy was attacked by the German heavy cruiser Admiral Hipper, in the position 3712N, 2120W. On board Borgestad, the crew immediately understood the situation and used their only cannon and steered towards Admiral Hipper. The heavy cruiser used all its firepower it had against the merchant ship and due to Borgestad’s heroic efforts, it had to give up attacking the rest of the convoy. Borgestad’s manoeuvring resulted in the safety and escape of the 12 remaining ships in the convoy. The norwegian ship were in the end, extensively shelled and sunk right away. All on board, 30 men and one woman, perished in the sinking. According to the Brasseys Naval Journal on 1945, the following statements were writing about the ship: «The story about the Norwegian cargo ship, Borgestad, is an epic that can be compared to one about Rawalpindi or Jervis Bay. Even when it took place three years ago.»

Om MS Borgestad

 • Nasjonalitet

  Flagg Norge

 • Bygd

  1925

 • Forlist

  12.02.1941

 • Rederi

  Gunnar Knudsen, Porsgrunn

 • Tonnasje

  6.750 dvt

Falne